Terapia po udarze

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami rezultatów terapii kończyny górnej z wykorzystaniem urządzeń z biofeedbackiem u pacjentów po udarze niedokrwiennym. Badania odbyły się w Centrum Zdrowia w Mikołowie, Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze oraz Przychodni Rehabilitacyjnej w Gliwicach. Pełna treść dostępna jest w dziale Nauka.

Terapia SM

Zapraszamy do opisu metody terapeutycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, wraz z pomiarami przed i po całej sesji terapeutycznej. Projekt zrealizowany został dzięki współpracy Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – dziękujemy!

Czytaj więcej

Amadeo – niesamowicie efektywne

Doskonałe wieści płyną z Journal of Hand Therapy: według przeprowadzonych badań tradycyjna terapia palców została porównana do terapii wspomaganej robotem we wczesnej fazie rehabilitacji u pacjentów po incydencie udarowym. Badania pokazują, że terapia z wykorzystaniem urządzenia Amadeo firmy Tyromotion jest znacznie bardziej efektywna! Warto iść z duchem czasu!

Zapraszamy do lektury całego artykułu w języku angielskim pod tym adresem.

W Dąbku ruszyły badania EKSO u pacjentów z SM

W Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym Dąbek, ośrodku który specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, rozpoczęła się właśnie rekrutacja do badań dotyczących skuteczności urządzenia EKSO GT™ w procesie terapii pacjentów z SM. Ośrodek znany jest ze swojego innowacyjnego podejścia do rehabilitacji pacjentów z SM oraz z wykfalifikowanej kadry, która z ogromnym zaangażowaniem i sercem podejmuje się tego niełatwego procesu, jakim jest terapia w SM. Wraz z firmą Technomex zaplanowano i podjęto się przeprowadzenia wstępnych badań ukierunkowanych na ocenę wpływu reedukacji chodu prowadzonej z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT™ na dystrybucję obciążenia oraz siłę mięśniową kończyn dolnych pacjentów z SM.

Czytaj więcej

Nowe badania kliniczne z wykorzystaniem egzoszkieletu!

Firma Ekso Bionics ogłosiła nowe badania kliniczne rozpoczynające się w Europie!

Firma Ekso Bionics Holdings, Inc. – wiodący globalny producent zrobotyzowanych egzoszkieletów, ogłosiła właśnie rozpoczęcie prac nad nowymi, randomizowanymi badaniami klinicznymi w Europie. Projekt nazwany został „The MOST Study” (Poprawa mobilności po udarze mózgu, zastosowanie robota w porównaniu z tradycyjną fizjoterapią) i został zainicjowany przez profesora F. Hamzei, Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Kliniki Moritz. Badanie ma na celu ocenę wpływu treningu chodu z wykorzystaniem EKSO GT™ na niezależność funkcjonalną 80 pacjentów z zaburzeniami chodu wynikającymi z przebytego udaru mózgu, w porównaniu z konwencjonalnym procesem fizjoterapii. Czytaj więcej

Nasi Pacjenci – Nasza Duma

Cieszy nas fakt, że pacjenci biorący udział w projektach badawczych odnoszą sukcesy. Jedyne o czym ciągle staramy się pamiętać, wykorzystując tak wiele różnych urządzeń do rehabilitacji i oceny pacjenta, że nie pracujemy z egzoszkieletem, ani nawet ze spastycznością czy konkretnymi zakresami ruchomości, ale z pacjentem. Nowoczesne urządzenia pomagają nam we właściwej ocenie problemu i zaplanowaniu na tej podstawie dalszych działań. Pomagają również zintensyfikować i zoptymalizować, trudny i długi proces jakim jest rehabilitacja pacjentów neurologicznych, nigdy jednak nie zastąpią fizjoterapeuty.

Przeczytaj historię dwóch naszych pacjentów – Oliwki oraz Damiana!

Masz pytania? Napisz na adres: badania@technomex.pl

Projekty badawcze prowadzone są we współpracy firmy Technomex, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Centrum Fizjoterapii „Fizjofit”.

Ośrodek „Fizjofit” jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem w Polsce, w zakresie innowacyjnych urządzeń, służących do oceny i terapii pacjentów neurologicznych. Posiada m.in. System do analizy chodu BTS, robota do nauki chodu GEO, robota do nauki chodu Lokomat, egzoszkielety EKSO GT, bieżnię do analizy chodu Zebris, platformy do treningu i oceny równowagi, a także urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej jak np. „Pablo”. Rehabilitację prowadzą wysoce wykwalifikowani fizjoterapeuci.
Więcej informacji na www.fizjofit.pl

Projekt PABLO – informacje

Projekt PABLO – informacje dla pacjentów

Wprowadzenie
Wystąpienie udaru mózgu bardzo często łączy się z zaburzeniami w funkcjonowaniu kończyny górnej. Dotychczasowe badania sugerują, że trening niedowładnej ręki musi stanowić wyzwanie, ćwiczenia powinny być powtarzalne, ale oparte o specyficzne zadania, motywujące, zrozumiałe, a intensywność właściwie dobrana, aby jak w najwyższym stopniu stymulować mózg do samonaprawy. Nowoczesne technologie umożliwiają przeprowadzenie takiego właśnie treningu, ukierunkowanego na poprawę funkcji kończyny górnej po udarze.

O projekcie badawczym
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu usprawnienie kończyny górnej po udarze przy pomocy nowoczesnych narzędzi terapeutycznych. Projekt realizowany jest w Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” w Gliwicach we współpracy z firmą Technomex.
Zainteresowanych zapraszamy na wizytę kwalifikującą do bezpłatnego programu rehabilitacji ręki po udarze. W ramach projektu badawczego przeprowadzony zostanie 4-tygodniowy cykl terapii, składający się z 20 sesji terapeutycznych, z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej „Pablo”.

Przed i po terapii  przeprowadzona zostanie bezpłatna, bezinwazyjna ocena ramienia, przedramienia i dłoni.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROJEKTU

O urządzeniu „PABLO”
Pablo to system umożliwiający wykonywanie ćwiczeń kończyny górnej w połączeniu z komputerem. Dzięki specjalnym przystawkom możliwa jest dokładna ocena i trening niedowładnej ręki. Urządzenie oparte jest o zjawisko biofeedbacku – pacjent podczas ćwiczeń, w czasie rzeczywistym, otrzymuje na ekranie informację zwrotną o jakości wykonywanego ruchu. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia śledzenie postępu terapii.

O kryteriach uczestnictwa w projekcie. Aby pacjent mógł wziąć udział w projekcie muszą być spełnione poniższe kryteria włączenia do badań:

 • udar niedokrwienny
 • chorzy z ograniczoną funkcją ręki
 • pacjent w fazie przewlekłej po udarze, min 2 miesiące od wystąpienia udaru
 • brak znacznych zaburzeń funkcji poznawczych
 • ustabilizowany stan kliniczny
 • dobra współpraca pacjenta z terapeutą
 • zgoda pacjenta na udział w badaniach
 • nie podejmowanie w trakcie prowadzenia projektu, rehabilitacji kończyny górnej innymi metodami niż stosowane w projekcie
 • brak przeciwskazań do terapii z wykorzystaniem urządzenia „Pablo”

Kryteria wyłączenia:

 • udar krwotoczny
 • całkowity brak funkcji chwytnej ręki
 • okres poniżej 2 miesięcy po udarze
 • zaburzenia funkcji poznawczych
 • nieustabilizowany stan kliniczny
 • brak współpracy pacjenta z terapeutą
 • brak zgody pacjenta na udział w badaniach
 • afazja sensoryczna
 • sztywne utrwalone przykurcze
 • guzy mózgu
 • padaczka
 • zespół Sudecka
 • świeży stan po złamaniu, urazie
 • schorzenia skóry i stawów uniemożliwiające trening z urządzeniem Pablo
 • narastające dolegliwości bólowe w trakcie i po terapii
 • brak możliwości optymalnego dostosowania urządzenia Pablo do pacjenta
 • ciężka spastyczność (4-5 w skali Ashworth’a)
 • brak możliwości dłuższego przebywania w pozycji siedzącej
 • niepełnosprawność 0 lub 4,5 w skali Rankina

W razie jakichkolwiek niejasności dotyczących kryteriów uczestnictwa w projekcie prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (32) 234-07-25 lub 506-115-999. Wszelkie Państwa wątpliwości zostaną również rozwiane podczas wizyty kwalifikującej do terapii w ramach projektu badawczego.

Gdzie odbywa się terapia:
Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 19
44-141 Gliwice

ZAPISY
(32) 234 07 25, (32) 234-06-90

START PROJEKTU
5 PAŹDZIERNIKA 2015
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. Więcej informacji również na stronie www.fizjofit.pl

Projekt MPDz ruszył!

Dnia 31.03.2015 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit odbyły się badania w celu diagnostyki pacjentów z MPD przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów korygujących patologiczny wzorzec chodu. W badaniach wzięło udział 11 osób zakwalifikowanych do projektu, które przez najbliższy miesiąc będą poddane specjalnej rehabilitacji, po której zostaną wykonane ponowne badania w celu określenia uzyskanych efektów.

Projekt badawczy – MPDz

Od 07.04.2015 rozpoczynamy w Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” projekt badawczy pt. „Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z MPDz poprzez nowoczesne środki techniczne”. Projekt ma być realizowany przez Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Politechnikę Śląską, Firmę Technomex w Gliwicach oraz CF FIZJOFIT we współpracy z klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.

Przewiduje się udział pacjenta z MPDz w miesięcznej terapii chodu (5 razy w tygodniu) z wykorzystaniem aktywnej ortezy o nazwie EGZOSZKIELET EKSO GT lub systemu 3 generacji w reedukacji chodu o nazwie G-EOoraz dwukrotne badanie chodu – na początku i na końcu tego okresu. W oparciu o wyniki tych badań będzie też ustalony program dalszego usprawniania chodu dziecka.

Badaniami planuje się objąć grupę chodzących dzieci z MPDz, usprawnianych w poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Przed i po terapii z wykorzystaniem EGZOSZKIELETU lub systemu G-EO, u każdego dziecka przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna. W jej skład będzie wchodzić trójpłaszczyznowa analiza chodu za pomocą sytemu BTS oraz badanie reakcji równoważnych w pozycji stojącej na platformie barorezystywnej. Analizie poddana będzie również czynność bioelektryczna mięśni podczas chodu, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).
Część dzieci z MPDz osiąga zdolność chodzenia. W stosunku do zdrowych rówieśników umiejętność ta osiągana jest później, a chód tych dzieci – pomimo żmudnego usprawniania –  jest zawsze nieprawidłowy i  przysparza im sporo trudności. Aby usprawnianie chodu było skuteczniejsze konieczne jest specjalne badanie, mające na celu dokładne określenie rodzaju i stopnia ciężkości nieprawidłowości chodu. Obecnie dodatkowych możliwości poszukuje się również m.in. w zastosowaniu specjalnych pomocy technicznych ułatwiających nauczanie i doskonalenie chodu.

 KRYTERIA UDZIAŁU:

 • minimalny wzrost dziecka 148 cm (dla Egzoszkieletu) lub 90 cm (G-EO),
 • możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (możliwość przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub
 • z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
 • brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów,
 • możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 234 07 25 lub fizjofit@fizjofit.pl