Tomek Kowalski opowiedział o swojej walce i egzoszkielecie

„Ćwiczenia z egzoszkieletem przede wszystkim pomagają psychicznie. Daje mi to poczucie, że człowiek jednak jakoś chodzi. Ale to również dużo fizycznych plusów, wiadomo, stabilizacja ciała. Dzięki temu nie męczą mnie tak duże zawroty głowy, poza tym widzę pozytywny efekt, jeśli chodzi o moje mięśnie, nawet te na nogach, które chociaż trochę się regenerują. Na początku wydawało mi się, że egzoszkielet wszystko za mnie robi, później przyszedł etap, że ot ja musiałem wykonywać pewną pracę i jest to bardzo mobilizujące. Aktualnie nie widzę lepszego rozwiązania, dla takiego połamańca jak ja.”

Przeczytaj więcej opinii i relację ze spotkania w Trzebnicy:

Czytaj więcej

Terapia SM

Zapraszamy do opisu metody terapeutycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, wraz z pomiarami przed i po całej sesji terapeutycznej. Projekt zrealizowany został dzięki współpracy Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – dziękujemy!

Czytaj więcej

W Dąbku ruszyły badania EKSO u pacjentów z SM

W Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym Dąbek, ośrodku który specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, rozpoczęła się właśnie rekrutacja do badań dotyczących skuteczności urządzenia EKSO GT™ w procesie terapii pacjentów z SM. Ośrodek znany jest ze swojego innowacyjnego podejścia do rehabilitacji pacjentów z SM oraz z wykfalifikowanej kadry, która z ogromnym zaangażowaniem i sercem podejmuje się tego niełatwego procesu, jakim jest terapia w SM. Wraz z firmą Technomex zaplanowano i podjęto się przeprowadzenia wstępnych badań ukierunkowanych na ocenę wpływu reedukacji chodu prowadzonej z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT™ na dystrybucję obciążenia oraz siłę mięśniową kończyn dolnych pacjentów z SM.

Czytaj więcej

Nowe badania kliniczne z wykorzystaniem egzoszkieletu!

Firma Ekso Bionics ogłosiła nowe badania kliniczne rozpoczynające się w Europie!

Firma Ekso Bionics Holdings, Inc. – wiodący globalny producent zrobotyzowanych egzoszkieletów, ogłosiła właśnie rozpoczęcie prac nad nowymi, randomizowanymi badaniami klinicznymi w Europie. Projekt nazwany został „The MOST Study” (Poprawa mobilności po udarze mózgu, zastosowanie robota w porównaniu z tradycyjną fizjoterapią) i został zainicjowany przez profesora F. Hamzei, Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Kliniki Moritz. Badanie ma na celu ocenę wpływu treningu chodu z wykorzystaniem EKSO GT™ na niezależność funkcjonalną 80 pacjentów z zaburzeniami chodu wynikającymi z przebytego udaru mózgu, w porównaniu z konwencjonalnym procesem fizjoterapii. Czytaj więcej

Projekt MPDz ruszył!

Dnia 31.03.2015 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit odbyły się badania w celu diagnostyki pacjentów z MPD przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów korygujących patologiczny wzorzec chodu. W badaniach wzięło udział 11 osób zakwalifikowanych do projektu, które przez najbliższy miesiąc będą poddane specjalnej rehabilitacji, po której zostaną wykonane ponowne badania w celu określenia uzyskanych efektów.

Projekt badawczy – MPDz

Od 07.04.2015 rozpoczynamy w Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” projekt badawczy pt. „Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z MPDz poprzez nowoczesne środki techniczne”. Projekt ma być realizowany przez Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Politechnikę Śląską, Firmę Technomex w Gliwicach oraz CF FIZJOFIT we współpracy z klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.

Przewiduje się udział pacjenta z MPDz w miesięcznej terapii chodu (5 razy w tygodniu) z wykorzystaniem aktywnej ortezy o nazwie EGZOSZKIELET EKSO GT lub systemu 3 generacji w reedukacji chodu o nazwie G-EOoraz dwukrotne badanie chodu – na początku i na końcu tego okresu. W oparciu o wyniki tych badań będzie też ustalony program dalszego usprawniania chodu dziecka.

Badaniami planuje się objąć grupę chodzących dzieci z MPDz, usprawnianych w poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Przed i po terapii z wykorzystaniem EGZOSZKIELETU lub systemu G-EO, u każdego dziecka przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna. W jej skład będzie wchodzić trójpłaszczyznowa analiza chodu za pomocą sytemu BTS oraz badanie reakcji równoważnych w pozycji stojącej na platformie barorezystywnej. Analizie poddana będzie również czynność bioelektryczna mięśni podczas chodu, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).
Część dzieci z MPDz osiąga zdolność chodzenia. W stosunku do zdrowych rówieśników umiejętność ta osiągana jest później, a chód tych dzieci – pomimo żmudnego usprawniania –  jest zawsze nieprawidłowy i  przysparza im sporo trudności. Aby usprawnianie chodu było skuteczniejsze konieczne jest specjalne badanie, mające na celu dokładne określenie rodzaju i stopnia ciężkości nieprawidłowości chodu. Obecnie dodatkowych możliwości poszukuje się również m.in. w zastosowaniu specjalnych pomocy technicznych ułatwiających nauczanie i doskonalenie chodu.

 KRYTERIA UDZIAŁU:

  • minimalny wzrost dziecka 148 cm (dla Egzoszkieletu) lub 90 cm (G-EO),
  • możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (możliwość przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub
  • z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
  • brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów,
  • możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń),
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 234 07 25 lub fizjofit@fizjofit.pl

Lista egzoszkieletów w Polsce

Przedstawiamy mapkę placówek (i osób prywatnych), które zakupiły egzoszkielet EKSO GT. Aby skorzystać z terapii, prosimy o kontakt z tymi placówkami! Do dyspozycji pozostają także dwa egzemplarze testowo-prezentacyjne. Aby zasięgnąć informacji o warunkach prezentacji czy wypożyczenia, prosimy o kontakt z koordynatorem: bts@technomex.pl

Egzoszkielet – inwestycja w przyszłość

Ten zakup egzoszkieletu wzbudzał bardzo pozytywne odczucia. Od innych inwestycji w egzoszkielet Ekso GT różnił tą transakcję przede wszystkim fakt, iż inwestorem była firma ubezpieczeniowa, a nie placówka medyczna. Jednak najważniejsze jest to, z jakim przesłaniem finansowany był ten zakup. Firma Ergo Hestia stawia przede wszystkim na opiekę nad poszkodowanym, nie tylko samą suchą, numeryczną likwidację szkody.

Sprawę komentuje Maciej Kuźmicz, Dyrektor Biura Komunikacji Ergo Hestia:

– Chodzi o to by poszkodowanemu, który po wypadku często leży sparaliżowany czasami nawet dosłownie pomóc stanąć na nogi. Chodzi o to, by mógł robić to, co robił przed wypadkiem. Człowiek po wypadku, który jest pasywny, po paru latach wpada w depresję. Chcemy temu zapobiec

Zobaczcie artykuł Polskiego Radia!

Gliwicka firma Technomex dostarczyła egzoszkielet do ERGO HESTII