Projekt MPDz ruszył!

Dnia 31.03.2015 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit odbyły się badania w celu diagnostyki pacjentów z MPD przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów korygujących patologiczny wzorzec chodu. W badaniach wzięło udział 11 osób zakwalifikowanych do projektu, które przez najbliższy miesiąc będą poddane specjalnej rehabilitacji, po której zostaną wykonane ponowne badania w celu określenia uzyskanych efektów.

Projekt badawczy – MPDz

Od 07.04.2015 rozpoczynamy w Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” projekt badawczy pt. „Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z MPDz poprzez nowoczesne środki techniczne”. Projekt ma być realizowany przez Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Politechnikę Śląską, Firmę Technomex w Gliwicach oraz CF FIZJOFIT we współpracy z klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.

Przewiduje się udział pacjenta z MPDz w miesięcznej terapii chodu (5 razy w tygodniu) z wykorzystaniem aktywnej ortezy o nazwie EGZOSZKIELET EKSO GT lub systemu 3 generacji w reedukacji chodu o nazwie G-EOoraz dwukrotne badanie chodu – na początku i na końcu tego okresu. W oparciu o wyniki tych badań będzie też ustalony program dalszego usprawniania chodu dziecka.

Badaniami planuje się objąć grupę chodzących dzieci z MPDz, usprawnianych w poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Przed i po terapii z wykorzystaniem EGZOSZKIELETU lub systemu G-EO, u każdego dziecka przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna. W jej skład będzie wchodzić trójpłaszczyznowa analiza chodu za pomocą sytemu BTS oraz badanie reakcji równoważnych w pozycji stojącej na platformie barorezystywnej. Analizie poddana będzie również czynność bioelektryczna mięśni podczas chodu, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).
Część dzieci z MPDz osiąga zdolność chodzenia. W stosunku do zdrowych rówieśników umiejętność ta osiągana jest później, a chód tych dzieci – pomimo żmudnego usprawniania –  jest zawsze nieprawidłowy i  przysparza im sporo trudności. Aby usprawnianie chodu było skuteczniejsze konieczne jest specjalne badanie, mające na celu dokładne określenie rodzaju i stopnia ciężkości nieprawidłowości chodu. Obecnie dodatkowych możliwości poszukuje się również m.in. w zastosowaniu specjalnych pomocy technicznych ułatwiających nauczanie i doskonalenie chodu.

 KRYTERIA UDZIAŁU:

  • minimalny wzrost dziecka 148 cm (dla Egzoszkieletu) lub 90 cm (G-EO),
  • możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (możliwość przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub
  • z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
  • brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów,
  • możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń),
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 234 07 25 lub fizjofit@fizjofit.pl