Amadeo – niesamowicie efektywne

Doskonałe wieści płyną z Journal of Hand Therapy: według przeprowadzonych badań tradycyjna terapia palców została porównana do terapii wspomaganej robotem we wczesnej fazie rehabilitacji u pacjentów po incydencie udarowym. Badania pokazują, że terapia z wykorzystaniem urządzenia Amadeo firmy Tyromotion jest znacznie bardziej efektywna! Warto iść z duchem czasu!

Zapraszamy do lektury całego artykułu w języku angielskim pod tym adresem.

III Europejski Kongres Neurorehabilitacji

Wspólnie z naszymi Partnerami, uczestniczyliśmy w III Europejskim Kongresie Neurorehabilitacji w Wiedniu! Zobaczcie naszą fotorelację!

Czytaj więcej

Wykorzystanie robotów a choroba Parkinsona

W ostatnich latach do terapii pacjentów z chorobą Parkinsona coraz częściej włącza się trening chodu z wykorzystywaniem robota. Niemniej jednak korzyści płynące z tego typu rehabilitacji wymagają oceny. Pilotażowe badania Sale i wsp. 2013 miały na celu ocenę przydatności, efektywności i skuteczności nowego treningu z zastosowaniem robota u osób
z łagodnymi objawami choroby Parkinsona.

Typ badania
Pilotażowe kontrolowane badanie z randomizacją.

Metodyka
Celem badań było porównanie treningu chodu z asystą robota (GEO Systems) z treningiem na bieżni. Do badań zostało włączonych dwudziestu pacjentów z łagodnymi objawami choroby Parkinsona wraz z zaburzeniami chodu, bez zaburzeń poznawczych. W grupie
z wykorzystaniem robota GEO zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu z asystą robota. Był on wykonywane 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. W drugiej grupie zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu na bieżni, przeprowadzany również 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie.

Pomiary
Skuteczność treningu oceniano w laboratorium analizy chodu. Ocenę przeprowadzano na początku (T0) oraz na końcu leczenia (T1). Mierzono zmianę szybkości chodu. Przydatność interwencji oceniano poprzez analizę stosowania się do ćwiczeń oraz akceptacji
w specyficznym teście.

Wyniki
Trening z zastosowaniem robota jest przydatny, akceptowany, bezpieczny, a 100% uczestników ukończyło przepisane sesje treningowe. W grupie pacjentów, u których przeprowadzano trening z wykorzystaniem GEO stwierdzono statystycznie znamienną poprawę indeksu chodu (T0 versus T1).
W szczególności, analiza statystyczna szybkości chodu wykazała statystycznie istotną poprawę w grupie GEO (p = 0,0195). Analiza statystyczna dotycząca długości kroku po lewej (p = 0,0195) i prawej stronie (p = 0,0195) oraz długości półkroku po lewej (p = 0,0078) i prawej stronie (p = 0,0195) wykazała istotną statystycznie poprawę w grupie GEO. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie poprawy w grupie trenującej na bieżni.

Wnioski
Trening z zastosowaniem robota jest przydatną i bezpieczną formą ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób bez zaburzeń poznawczych z łagodną formą choroby Parkinsona. Trening chodu
z wykorzystaniem robota może się przyczynić do szybkiej poprawy czynności motorycznej kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona. Ponadto skoncentrowanie w niniejszych badaniach na powrocie funkcji chodu sprawia, że wyniki są istotne klinicznie. Podsumowując, prostota leczenia, brak efektów ubocznych oraz pozytywne wyniki uzyskane u pacjentów przemawiają za zaleceniem szerszego stosowania tego typu terapii. Dalsze badania będą miały na celu oceną długoterminowej skuteczności treningu z robotem.

Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov NCT01668407

Artykuł na podstawie :
Sale, Patrizio, et al. „Robot-assisted walking training for individuals with Parkinson’s disease: a pilot randomized controlled trial.” BMC neurology 13.1 (2013): 50.

Wpływ FES u pacjentów z hemiplegią

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Funkcjonalna elektrostymulacja wpływa na poprawę funkcji motorycznych kończyn dolnych oraz możliwość chodu u pacjentów po pierwszym udarze w fazie ostrej – randomizowane badanie z grupą placebo”. Ocenia ona efektywność FES w terapii pacjentów, w porównaniu do standardowych metod rehabilitacji. Zapraszamy także do zapoznania się z systemem FES – Bioness L300.

Pobierz publikację

Polecamy świetny spis ćwiczeń, które można wykonywać z wykorzystaniem funkcjonalnej elektrostymulacji – na przykładzie urządzenia Bioness L300. Do pobrania tutaj.

Naukowe dowody w terapii kończyny górnej z wykorzystaniem wizualnego sprzężenia zwrotnego i przestrzeni wirtualnej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naukową, przedstawiającą merytoryczne podstawy, które przyświecały konstruktorom urządzeń do terapii kończyny górnej firmy Tyromotion. Skupia się ona na skuteczności wykorzystania komputera i motywujących gier w przestrzeni wirtualnej u pacjentów neurologicznych.
Tekst dostępny jest w języku polskim pod tym adresem.

Poniżej zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje wykorzystanie systemu Pablo u pacjentki po udarze, z niedowładem lewostronnym.

 

Więcej informacji o tegorocznym dofinansowaniu POLKARD na stronie www.technomex.pl