III Europejski Kongres Neurorehabilitacji

Wspólnie z naszymi Partnerami, uczestniczyliśmy w III Europejskim Kongresie Neurorehabilitacji w Wiedniu! Zobaczcie naszą fotorelację!

Terapia z wykorzystaniem ekonomicznych modułów terapeutycznych, skuteczność robota G-eo, urozmaicone otoczenie po udarze czyli…

III Europejski Kongres Neurorehabilitacji

Wiedeń 1-4.12.2015

 

W dniach 1-4.12.2015 odbył się III Europejski Kongres Neurorehabilitacji. Lekarze, inżynierowie, naukowcy oraz fizjoterapeuci spotkali się po raz kolejny w Hofburgu (Wiedeń), aby przedstawić ostatnie naukowe doniesienia z zakresu rehabilitacji pacjentów neurologicznych.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty. Jednym z nich był, warsztat dotyczący wykorzystania robotów w Neurorehabilitacji. Wykład prowadził profesor Volker Hoember – sekretarz generalny Światowej i Europejskiej Federacji Stowarzyszenia Neurorehabilitacji (EFNR i WFNR). Przedstawił koncepcje pracy w modułach terapeutycznych dostosowanych do możliwości
i etapu rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Podczas opracowywania danych modułów wzięto pod uwagę metody uznane za oparte na faktach (evidence based concepts), jak np. terapia wymuszonego używania (constraint induced therapy – CIMT), wykorzystanie robotów, FES itp. W ten sposób prowadzona jest rehabilitacja deficytów m.in. w obrębie kończyn górnych (4 moduły), jak i kończyn dolnych (4 moduły). Do każdego etapu dopasowane są właściwe narzędzia oceny (postęp mierzony jest raz w tygodniu), a także ilość pacjentów przypadających na jednego terapeutę. W ten sposób terapia jest dostosowana do potrzeb pacjenta, a jednocześnie bardzo ekonomiczna.
W trakcie praktycznych pokazów firma Tyromotion przedstawiła wykorzystanie robotów do rehabilitacji kończyny górnej  Amadeo oraz Diego.

Drugiego dnia miał miejsce niezwykle ciekawy wykład profesora Dafina Muresanu, skupiający się na aktualnych podstawach Neurorehabilitacji „Advances in neurorehabilitation fundamentals – an update” . Dotyczył m.in. tego jak mózg radzi sobie z uszkodzeniami i tego by nie wpływać negatywnie na ten proces, a także o odkrytych powiazaniach między różnymi komórkami
i regionami mózgu podczas wykonywania różnych zadań, określanych jako sieć pomiędzy małymi światami („small worlds”).

W czasie trwania konferencji między uczestnikami, z asystą terapeuty,  przechadzał się pacjent w EKSO. Tego dnia miała miejsce również sesja plakatowa z naszym udziałem. Prezentowaliśmy pracę pod tytułem: „Effects of short-term locomotion training with assistance of EKSO GT exoskeleton (TM) in patients with Cerebral Palsy – CASE REPORT” (plakat do pobrania tutaj). Jak pisaliśmy wcześniej, wielu pacjentów biorących udział w programach rehabilitacyjnych organizowanych przez PHU Technomex uzyskuje poprawę.
W powyższej pracy skupiliśmy się na dystrybucji obciążenia i linii chodu przed
i po terapii EKSO u jednego z nich. Ciekawą pracę z wykorzystaniem robota do reedukacji chodu G-eo, u pacjentów po udarze, przedstawiła grupa z Włoch pod tytułem „Efficiacy of robot-assisted gait training in chronic stroke patients, a preliminary study of italian bicentric study” (zdjęcie posteru poniżej). Grupa korzystająca z terapii przy użyciu G-eo uzyskała lepsze wyniki w 6-minutowym teście chodu, a także zanotowano istotne statystycznie obniżenie spastyczności, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Podczas kolejnych wystąpień profesor Johannes C. Vester zachęcał do bardziej multidyscyplinarnego podejścia w trakcie przygotowywania badań naukowych, aby zebrać pełny obraz efektów planowanej interwencji lub wychwycić jej pozytywne aspekty. Profesor Volker Hoember zwrócił uwagę na konieczność transferu podstawowych badań naukowych do codziennej praktyki. Przykładowo badania pokazują, że urozmaicone otoczenie przygotowane dla szczurów powoduje rozrost ich komórek nerwowych, jednocześnie inne badanie pokazuje, że w okresie do 14 dni po udarze pacjenci spędzają 50% dnia w łóżku, tylko 13% to czas poświęcony na prewencję komplikacji lub terapię. Kilka koncepcji udaje się jednak skutecznie stosować
w praktyce klinicznej, jak np. terapię CIMT czy zastosowanie robotów.

Dla młodych naukowców przygotowano również sesję poświęconą opracowywaniu dobrych projektów badawczych opartych na przygotowanych odgórnie materiałach tzw. guidelines, a także tego jak przygotować dobry przegląd systematyczny. Przy okazji na podstawie przeprowadzonych dotychczas przeglądów systematycznych podkreślono, że wciąż istnieje potrzeba prowadzenia dokładnych badań dotyczących rehabilitacji kończyny górnej, a także, że przykładowo lepsze efekty terapii chodu z wykorzystaniem robotów osiągają pacjenci, którzy przed interwencją nie chodzili samodzielnie. Jeden z przeglądów pokazuje również większą skuteczność robotów typu „End- effector” (G-eo System) w porównaniu do egzoszkieletów (typu Lokomat).

Trzeciego dnia profesor Keckskemethy przekonywał jak ważna jest współpraca lekarzy, rehabilitantów i inżynierów. Każdy ma inny punkt widzenia na te same sprawy, jednak dzięki współpracy możemy zobiektywizować pewne wyniki i usprawnić działania, podejmując prawidłową decyzję dotyczącą m.in. czy u danego pacjenta zastosować botulinę i gdzie dokładnie dokonać ostrzyknięcia.

Ostatniego dnia skupiono się na zagadnieniach wczesnej neurorehabilitacji oraz nad leczeniem bólu u pacjentów neurologicznych.

Podczas całego kongresu trwała ekspozycja nowoczesnych urządzeń stosowanych w Neurorehabilitacji. Swoje stoisko miała również firma Tyromotion (Pablo, Diego, Amadeo, Miro, Tymo), Ekso Bionics (EKSO GT), Rehatechnology (G-eo) czy Bioness (Bioness 400).

Na koniec należy podkreślić wysoki poziom naukowy kongresu oraz starania stowarzyszeń EFNR i WFNR, by wiedza zdobyta podczas prowadzonych badań przełożyła się na skuteczną rehabilitację pacjentów neurologicznych, Uczestnicy kongresu zwracali uwagę na konieczność prawidłowego doboru interwencji, opartej na aktualnych doniesieniach, a nie tylko na preferencjach lekarza czy terapeuty.

Comments are closed.