Nasi Pacjenci

Zobaczcie kim są ludzie, którym pomaga nowoczesny sprzęt do neurorehabilitacji! To nasza galeria dumy – strony, gdzie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie wszystkim osobom.