Damian

Kolejny pacjent, który wziął udział w programie to 19 letni Damian. Po urodzeniu u Damiana nie została rozpoznana choroba. Dopiero po przekroczeniu pierwszego roku życia zostało rozpoznane MPD i Damian zaczął być rehabilitowany. Gdy miał około 1,5 roku zaczął siadać, a pierwsze kroki zrobił po ukończeniu trzech lat i od tamtej pory rodzina toczy walkę o jakość jego chodzenia. W okresie dojrzewania, gdy jego ciało się wydłużało i nabierało masy Damian chodził na coraz bardziej ugiętych nogach i na palcach. Obecnie po intensywnej terapii chodu przy pomocy EKSO GT Damian przemieszcza się coraz lepiej, ma lepszą równowagę, porusza się szybciej i sprawniej, stawia kroki już nie od palców, ale całą stopą, jego nogi są bardziej wyprostowane co wpływa również na poprawę jego postawy.
W ostatnim czasie dzięki terapii chodu przy pomocy egzoszkieletu Damian zrobił, dosłownie i w przenośni, ogromny krok do przodu i jego rodzina ma nadzieję, że nadal będzie robił postępy. Wspomnianą poprawę zaobserwujemy również, analizując raport z badania na bieżni Zebris. Tak jak w przypadku Oliwki, u Damiana również wydłużyła się linia chodu, w kierunku pięty (co obrazują poniższe grafiki).

Analiza rozkładu sił nacisku przed i po terapii:

PRZED TERAPIĄ

PRZED TERAPIĄ

PO TERAPII

PO TERAPII

Film, na którym można zobaczyć, jak Damian ćwiczy z EKSO oraz analizę jego chodu za pomocą systemu BTS, dostępny jest pod tym adresem.


Projekty badawcze prowadzone są we współpracy firmy Technomex, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Centrum Fizjoterapii „Fizjofit”.

Ośrodek „Fizjofit” jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem w Polsce, w zakresie innowacyjnych urządzeń, służących do oceny i terapii pacjentów neurologicznych. Posiada m.in. System do analizy chodu BTS, robota do nauki chodu GEO, robota do nauki chodu Lokomat, egzoszkielety EKSO GT, bieżnię do analizy chodu Zebris, platformy do treningu i oceny równowagi, a także urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej jak np. „Pablo”. Rehabilitację prowadzą wysoce wykwalifikowani fizjoterapeuci.
Więcej informacji na www.fizjofit.pl