Małgosia

Małgosia rehabilitowana jest od 8 miesiąca życia. Bez problemu obsługuje komputer, prowadzi nawet swoją stronę. Tata Małgosi zauważył, że po 4 tygodniowej terapii przy pomocy EKSO poprawiła się postawa Małgosi i czuje się ona dużo bezpiecznej podczas chodu.