Reedukacja chodu

System G-EO SystemTM i NexStepTM oparte są o przebadaną klinicznie koncepcję terapii końcowo-efektorowej. W poniższych publikacjach wykazano, że pacjenci leczeni terapią końcowo-efektorową chodu częściej chodzą niezależnie chodu i osiągają lepsze efekty w porównaniu z zastosowaniem innych metod klinicznych.  Ponadto w badaniach wykazano skuteczność stosowania trenera chodu w szerokim zakresie wskazań klinicznych.

Podsumowanie publikacji klinicznych na temat trenerów chodu Reha Technology znajduje się w tabelce poniżej lub na stronie producenta.

NRPublikacjaWskazaniePorównanie zZastosowany produkt
1S. Hesse i wsp., Ćwiczenia chodu i wchodzenia po schodach z asystą robota u niechodzących pacjentów po udarze mózgu
JRRD, 2012; 49: 613-622
UdarFizjoterapia
konwencjonalna
G-EO System
2N. Smania i wsp., Poprawa chodu po powtarzanym treningu lokomotorycznym u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, CME Article 2011Dziecięce porażenie mózgoweFizjoterapia
konwencjonalna
G-EO System
3P. Sale i wsp., Trening chodu z asystą robota u pacjentów z chorobą Parkinsona: randomizowane kontrolowane badanie pilotażowe, BMC Neurology, 2013; 13: 50Choroba ParkinsonaTrening na bieżniG-EO System
4P. Sale i wsp., Efekty treningu chodu z asystą robota w postępującym porażeniu nadjądrowym: doniesienie wstępne, Frontiers in Human Neuroscience 2014; 8: 1-7Postępujące porażenie nadjądroweG-EO System
5S. Hesse i wsp., Innowacyjna terapia z zastosowaniem robota do powtarzanych ćwiczeń po powierzchni płaskiej, wchodzenia i schodzenia po schodach u pacjentów po udarze, JNER, 2010; 7Udar podostryFizjoterapia
konwencjonalna
G-EO System
6C. Tomelleri i wsp., Adaptacyjny trening lokomotoryczny na końcowo-efektorowym robocie. Ocena sił reakcji z podłożem w różnych warunkach treningu , IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2011Trening na bieżniG-EO System
7J. Mehrholz i wsp., Trening chodu z asystą elektromechaniczną: systematyczny przegląd piśmiennictwa porównujący urządzenia końcowo-efektorowe i egzoszkielety, J Rehabil Med 2012; 44: 193-199UdarEgzoszkieletyKońcowo-efektorowy trener chodu
8J. Mehrholz i wsp., Trening chodu z asystą elektromechaniczną po udarze mózgu, Cochrane Database Syst. Rev. 2013; 25:7Podostry udar mózguFizjoterapia
konwencjonalna
Trener chodu z asystą robota
9M. Pohl i wsp., Powtarzany trening lokomotoryczny poprawia chód i podstawowe aktywności dnia codziennego po udarze: zaślepione randomizowane wieloośrodkowe badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą (DEutsche GAngtrainerStudie, DEGAS), Clinical
Rehabilitation 2007; 21: 17-27
Podostry udar mózguFizjoterapia
konwencjonalna
Końcowo-efektorowy trener chodu
(GT-1)
10Galli M. Zastosowanie punktowej oceny chodu (GPS) w ujęciu ilościowym w ocenie treningu chodu z asystą robota u pacjentów z chorobą Parkinsona. RTSI, 2016 IEEE 2. Międzynarodowego Forum na RTSIChoroba Parkinsona-G-EO System
11Galli M. et al. Trening chodu z asystą robota w porównaniu do treningu na bieżni u pacjentów z chorobą Parkinsona. Analiza kinematyczna z punktową oceną chodu (GPS). Functional Neurology 2016; 31(3):163-170Choroba ParkinsonaTrening na bieżniG-EO System
12Mazzoleni i wsp. Wspomagany przez robota z systemem end effector terapia chodu u pacjentów po udarze: wieloośrodkowe niekontrolowane retrospektywne badanie kliniczneUdarG-EO System