Źródła nazewnictwa – AMADEO

AMADEO – deklaracja miłości do terapii.

AMADEO: To rewolucyjne urządzenie zostało tak nazwane po Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie – cudownym dziecku, które mimo wyjątkowego talentu i tak musiało ciągle ćwiczyć – i takie jest też to urządzenie – tak kompozytor Marsza Tureckiego, wyznaje zasadę, że trening czyni mistrza – nie uczyni pacjentów co prawda pianistami, ale skupia się na tej samej funkcji – prawidłowej i powtarzalnej pracy palców!

Amadeo

Projekt PABLO – informacje

Projekt PABLO – informacje dla pacjentów

Wprowadzenie
Wystąpienie udaru mózgu bardzo często łączy się z zaburzeniami w funkcjonowaniu kończyny górnej. Dotychczasowe badania sugerują, że trening niedowładnej ręki musi stanowić wyzwanie, ćwiczenia powinny być powtarzalne, ale oparte o specyficzne zadania, motywujące, zrozumiałe, a intensywność właściwie dobrana, aby jak w najwyższym stopniu stymulować mózg do samonaprawy. Nowoczesne technologie umożliwiają przeprowadzenie takiego właśnie treningu, ukierunkowanego na poprawę funkcji kończyny górnej po udarze.

O projekcie badawczym
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu usprawnienie kończyny górnej po udarze przy pomocy nowoczesnych narzędzi terapeutycznych. Projekt realizowany jest w Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” w Gliwicach we współpracy z firmą Technomex.
Zainteresowanych zapraszamy na wizytę kwalifikującą do bezpłatnego programu rehabilitacji ręki po udarze. W ramach projektu badawczego przeprowadzony zostanie 4-tygodniowy cykl terapii, składający się z 20 sesji terapeutycznych, z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej „Pablo”.

Przed i po terapii  przeprowadzona zostanie bezpłatna, bezinwazyjna ocena ramienia, przedramienia i dłoni.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROJEKTU

O urządzeniu „PABLO”
Pablo to system umożliwiający wykonywanie ćwiczeń kończyny górnej w połączeniu z komputerem. Dzięki specjalnym przystawkom możliwa jest dokładna ocena i trening niedowładnej ręki. Urządzenie oparte jest o zjawisko biofeedbacku – pacjent podczas ćwiczeń, w czasie rzeczywistym, otrzymuje na ekranie informację zwrotną o jakości wykonywanego ruchu. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia śledzenie postępu terapii.

O kryteriach uczestnictwa w projekcie. Aby pacjent mógł wziąć udział w projekcie muszą być spełnione poniższe kryteria włączenia do badań:

 • udar niedokrwienny
 • chorzy z ograniczoną funkcją ręki
 • pacjent w fazie przewlekłej po udarze, min 2 miesiące od wystąpienia udaru
 • brak znacznych zaburzeń funkcji poznawczych
 • ustabilizowany stan kliniczny
 • dobra współpraca pacjenta z terapeutą
 • zgoda pacjenta na udział w badaniach
 • nie podejmowanie w trakcie prowadzenia projektu, rehabilitacji kończyny górnej innymi metodami niż stosowane w projekcie
 • brak przeciwskazań do terapii z wykorzystaniem urządzenia „Pablo”

Kryteria wyłączenia:

 • udar krwotoczny
 • całkowity brak funkcji chwytnej ręki
 • okres poniżej 2 miesięcy po udarze
 • zaburzenia funkcji poznawczych
 • nieustabilizowany stan kliniczny
 • brak współpracy pacjenta z terapeutą
 • brak zgody pacjenta na udział w badaniach
 • afazja sensoryczna
 • sztywne utrwalone przykurcze
 • guzy mózgu
 • padaczka
 • zespół Sudecka
 • świeży stan po złamaniu, urazie
 • schorzenia skóry i stawów uniemożliwiające trening z urządzeniem Pablo
 • narastające dolegliwości bólowe w trakcie i po terapii
 • brak możliwości optymalnego dostosowania urządzenia Pablo do pacjenta
 • ciężka spastyczność (4-5 w skali Ashworth’a)
 • brak możliwości dłuższego przebywania w pozycji siedzącej
 • niepełnosprawność 0 lub 4,5 w skali Rankina

W razie jakichkolwiek niejasności dotyczących kryteriów uczestnictwa w projekcie prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (32) 234-07-25 lub 506-115-999. Wszelkie Państwa wątpliwości zostaną również rozwiane podczas wizyty kwalifikującej do terapii w ramach projektu badawczego.

Gdzie odbywa się terapia:
Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 19
44-141 Gliwice

ZAPISY
(32) 234 07 25, (32) 234-06-90

START PROJEKTU
5 PAŹDZIERNIKA 2015
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. Więcej informacji również na stronie www.fizjofit.pl

Rusza projekt tyroSOLUTION!

Już we wrześniu rozpoczynamy nowy projekt: „Wykorzystanie innowacyjnych urządzeń w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów neurologicznych” – tyroSOLUTION. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w testach tych urządzeń.

PROJEKT TYROSOLUTION ma na celu prezentację innowacyjnych urządzeń służących do rehabilitacji neurologicznej w placówkach na terenie całego kraju. Pacjenci oraz personel medyczny będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcją opartą o urządzenia wykorzystujące biofeedback oraz terapię wspomaganą automatycznie.

CZAS TRWANIA
W każdej placówce nasz terapeuta wraz z kompletnym systemem czterech urządzeń będzie obecny 2-3 dni.

URZĄDZENIA

 • DIEGO – terapia kończyny górnej wspomagana automatycznie z wykorzystaniem biofeedbacku oraz „aktywnej kompensacji grawitacji”.
 • AMADEO – wspomagana automatycznie rehabilitacja ręki i palców w połączeniu z biofeedbackiem.
 • PABLO – rehabilitacja kończyny górnej oparta o biofeedback wraz z diagnostyką siły i zakresów ruchomości.
 • TYMO – platforma do ćwiczeń równowagi i kontroli postawy.

ZAPISY
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres bts@technomex.pl.

TARGI – ZOBACZ URZĄDZENIA Z PROJEKTU
W dniach 17-19 września w Łodzi odbędą się kolejne Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi, gdzie będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z urządzeniami, które będą częścią projektu.

button-projekt-tyrosolution

Wykorzystanie robotów a choroba Parkinsona

W ostatnich latach do terapii pacjentów z chorobą Parkinsona coraz częściej włącza się trening chodu z wykorzystywaniem robota. Niemniej jednak korzyści płynące z tego typu rehabilitacji wymagają oceny. Pilotażowe badania Sale i wsp. 2013 miały na celu ocenę przydatności, efektywności i skuteczności nowego treningu z zastosowaniem robota u osób
z łagodnymi objawami choroby Parkinsona.

Typ badania
Pilotażowe kontrolowane badanie z randomizacją.

Metodyka
Celem badań było porównanie treningu chodu z asystą robota (GEO Systems) z treningiem na bieżni. Do badań zostało włączonych dwudziestu pacjentów z łagodnymi objawami choroby Parkinsona wraz z zaburzeniami chodu, bez zaburzeń poznawczych. W grupie
z wykorzystaniem robota GEO zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu z asystą robota. Był on wykonywane 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. W drugiej grupie zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu na bieżni, przeprowadzany również 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie.

Pomiary
Skuteczność treningu oceniano w laboratorium analizy chodu. Ocenę przeprowadzano na początku (T0) oraz na końcu leczenia (T1). Mierzono zmianę szybkości chodu. Przydatność interwencji oceniano poprzez analizę stosowania się do ćwiczeń oraz akceptacji
w specyficznym teście.

Wyniki
Trening z zastosowaniem robota jest przydatny, akceptowany, bezpieczny, a 100% uczestników ukończyło przepisane sesje treningowe. W grupie pacjentów, u których przeprowadzano trening z wykorzystaniem GEO stwierdzono statystycznie znamienną poprawę indeksu chodu (T0 versus T1).
W szczególności, analiza statystyczna szybkości chodu wykazała statystycznie istotną poprawę w grupie GEO (p = 0,0195). Analiza statystyczna dotycząca długości kroku po lewej (p = 0,0195) i prawej stronie (p = 0,0195) oraz długości półkroku po lewej (p = 0,0078) i prawej stronie (p = 0,0195) wykazała istotną statystycznie poprawę w grupie GEO. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie poprawy w grupie trenującej na bieżni.

Wnioski
Trening z zastosowaniem robota jest przydatną i bezpieczną formą ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób bez zaburzeń poznawczych z łagodną formą choroby Parkinsona. Trening chodu
z wykorzystaniem robota może się przyczynić do szybkiej poprawy czynności motorycznej kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona. Ponadto skoncentrowanie w niniejszych badaniach na powrocie funkcji chodu sprawia, że wyniki są istotne klinicznie. Podsumowując, prostota leczenia, brak efektów ubocznych oraz pozytywne wyniki uzyskane u pacjentów przemawiają za zaleceniem szerszego stosowania tego typu terapii. Dalsze badania będą miały na celu oceną długoterminowej skuteczności treningu z robotem.

Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov NCT01668407

Artykuł na podstawie :
Sale, Patrizio, et al. „Robot-assisted walking training for individuals with Parkinson’s disease: a pilot randomized controlled trial.” BMC neurology 13.1 (2013): 50.

Wpływ FES u pacjentów z hemiplegią

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Funkcjonalna elektrostymulacja wpływa na poprawę funkcji motorycznych kończyn dolnych oraz możliwość chodu u pacjentów po pierwszym udarze w fazie ostrej – randomizowane badanie z grupą placebo”. Ocenia ona efektywność FES w terapii pacjentów, w porównaniu do standardowych metod rehabilitacji. Zapraszamy także do zapoznania się z systemem FES – Bioness L300.

Pobierz publikację

Polecamy świetny spis ćwiczeń, które można wykonywać z wykorzystaniem funkcjonalnej elektrostymulacji – na przykładzie urządzenia Bioness L300. Do pobrania tutaj.

Naukowe dowody w terapii kończyny górnej z wykorzystaniem wizualnego sprzężenia zwrotnego i przestrzeni wirtualnej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naukową, przedstawiającą merytoryczne podstawy, które przyświecały konstruktorom urządzeń do terapii kończyny górnej firmy Tyromotion. Skupia się ona na skuteczności wykorzystania komputera i motywujących gier w przestrzeni wirtualnej u pacjentów neurologicznych.
Tekst dostępny jest w języku polskim pod tym adresem.

Poniżej zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje wykorzystanie systemu Pablo u pacjentki po udarze, z niedowładem lewostronnym.

 

Więcej informacji o tegorocznym dofinansowaniu POLKARD na stronie www.technomex.pl

Instalacja G-EO w Constance Care

W urokliwym Kierszku zainstalowaliśmy G-EO SYSTEM ADVANCED i przeszkoliliśmy personel wraz ze specjalistami ze Szwajcarii. Polecamy – www.constancecare.pl !

Projekt MPDz ruszył!

Dnia 31.03.2015 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit odbyły się badania w celu diagnostyki pacjentów z MPD przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów korygujących patologiczny wzorzec chodu. W badaniach wzięło udział 11 osób zakwalifikowanych do projektu, które przez najbliższy miesiąc będą poddane specjalnej rehabilitacji, po której zostaną wykonane ponowne badania w celu określenia uzyskanych efektów.