Egzoszkielet

Eegzoszkielet do reedukacji chodu

EKSO GT™ amerykańskiej firmy EKSO BIONICS to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych.

Egzoszkielet EKSO GT pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z/siadania na krześle oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Egzoszkielet jest zasilany bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, dzięki czemu można np.:

 • Umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, wykonywanie ruchów wstawania i chodzenia;
 • Ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu;
 • Wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi.

Egzoszkielet spełnia wszelkie założenia dotyczące innowacyjności – jego światowa premiera miała miejsce w 2012 roku!

EKSO GT™ to egzoszkielet do reedukacji chodu przeznaczony do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Egzoszkielet wspomaga chód u pacjentów, a praktycznie każdy użytkownik dopuszczony przez lekarza do treningów chodził już podczas pierwszej sesji. Egzoszkieletu mogą używać m.in. pacjenci z:

 • Całkowitym uszkodzeniem rdzenia do wysokości C7 włącznie;
 • Częściowym uszkodzeniem rdzenia (na dowolnym poziomie);
 • Po incydencie udarowym.

Ruszył projekt Ekso! Wypróbuj egzoszkielet

Egzoszkielet Ekso GT™ został zaprojektowany z myślą o ośrodkach, gdzie w ciągu dnia terapeuci mają kontakt z różnymi pacjentami. Egzoszkielet jest nakładany na ubranie pacjenta, a samo dopasowanie urządzenia zajmuje mniej niż 5 minut. Egzoszkielet EKSO GT™ umożliwia prowadzenie funkcjonalnej rehabilitacji, chodu oraz ćwiczeń polegających na przenoszeniu obciążenia między stronami w niespotykany dotąd sposób dzięki wykorzystaniu następujących unikalnych funkcji:

 • Oprogramowanie Step Generator pozwala na optymalny dobór parametrów treningu, tak aby pacjent zaczął jak najszybciej chodzić (podczas pierwszej sesji), a jednocześnie można były szybko przejść do ustalania optymalnych parametrów treningu (np. ustalenie wzorca chodu i ilości kroków na sesję);
 • Różne tryby treningowe pozwalają na dopasowanie się urządzenia do postępów pacjenta;
 • Specjalne narzędzie do kontrolowania poprawności i symetryczności wykonywania ruchów z punktu widzenia biomechaniki chodu.

ekso1

 

Egzoszkielet EKSO GT™ umożliwia trening chodu za pomocą kilku różnych trybów:

 • FirstStep™ – terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Użytkownik przechodzi z ruchów wstawania i użytkowania chodzika do chodu o kulach nawet po pierwszej sesji;
 • ActiveStep™ – użytkownik wyzwala kolejne ruchy za pomocą przycisków na chodziku lub kulach;
 • ProStep™ – użytkownik wykonuje krok poprzez przesunięcie bioder w przód przy jednoczesnym ich skręceniu. EKSO GT™ rozpoznaje, że pacjent osiągnął optymalną pozycje i wykonuje krok;
 • ProStep Plus™ – kroki są wyzwalane przez przenoszenie obciążenia przez pacjenta i inicjację ruchu kończyny w przód.

Tryb Variable Assist to innowacyjne i unikatowe w odniesieniu do podobnych urządzeń rozwiązanie techniczne, które pozwala pacjentom używać maksymalnej możliwej do uzyskania przez siebie siły do chodzenia. W zależności od celu treningu, terapeuta może ustalić konkretną wartość siły, z jaką EKSO GT™ ma wspomagać ruch pacjenta lub też pozwolić urządzeniu na automatyczne wykrywanie siły z jaką oddziałuje pacjent i dopasowywanie do tego siły z jaką wspomaga ruch w czasie rzeczywistym. Przykładowo terapeuta może ustawić większą siłę wspomagania, aby skoncentrować się na jakości chodu, lub mniejszą siłę wspomagania, aby skupić się na rozwijaniu ruchu inicjującego chód. Dostępne tryby pracy modułu Variable Assist to:

 • Bilateral Max Assist – urządzenie używa maksymalnego poziomu wspomagania, od pacjenta nie wymaga się żadnego oddziaływania kończynami dolnymi na urządzenie, do inicjacji ruchu jest potrzebna umiejętność utrzymania równowagi i przenoszenia obciążenia między stronami;
 • Adaptive Assist – pacjent wkłada w ruch tyle siły, ile potrafi, urządzenia automatycznie wykrywa i dodaje brakującą siłę, w efekcie czego chód pacjenta jest płynny. Terapeuta otrzymuje informację zwrotną sile, z którą urządzenie wspomaga pacjenta, aby był w stanie zrealizować krok w określonym czasie;
 • Fixed Assist – każda z nóg EKSO GT™ pracuje z określonym poziomem wspomagania (0 – 100), dzięki czemu pacjent wykonuje kroki w określonych odcinkach czasu. Wartości poziomu wspomagania są ustalane na podstanie informacji uzyskanych podczas pracy w trybie Adaptive Assist, dzięki czemu terapeuta może śledzić wpływ różnych trybów treningu na progres procesu rehabilitacji.

ekso2

Biofeedback
Egzoszkielet EKSO GT™ jest w stanie dostarczyć pacjentowi dźwiękową informację zwrotną. Pomaga on w przekazaniu pacjentowi informacji, czy prawidłowo wykonuje przenoszenie obciążenia podczas inicjowania kroku (w odniesieniu do poprawności ruchu wykonywanego w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej). Tryb treningu wykorzystuje się do określenia właściwych zakresów ruchu przy przenoszeniu obciążenia, gdy przygotowuje się pacjenta do przejścia z pracy w trybie ActiveStep™ do ProStep™.
Zalety stosowania EKSO GT – dla ośrodków:
 • Zwiększenie grona odbiorców usługi rehabilitacyjnej;
 • Optymalizacja czasu pracy terapeutów i wykorzystania zasobów w ośrodku dzięki bardzo krótkiemu czasowi potrzebnemu na dopasowanie urządzenia do pacjenta i małej przestrzeni wymaganej do przechowywania sprzętu;
 • Zwiększenie kompetencji personelu dzięki bardzo dobremu, sprawdzonemu systemowi szkolenia terapeutów przez praktyków.
Zalety stosowania EKSO GT – dla terapeutów:
 • Wyjątkowa metoda reedukacji właściwego wzorcu chodu;
 • Zmniejszenie fizycznego obciążenia terapeutów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i powtarzalności treningu z punktu widzenia prawidłowej biomechaniki ruchu;
 • Ułatwia poznanie nowoczesnych technologii i ich oddziaływania na pacjenta dzięki uzyskiwaniu obiektywnych danych na temat postępów rehabilitacji;
 • Możliwość dopasowania do potrzeb pacjenta poprzez zmianę długości i wysokości kroku oraz czasu trwania fazy przenoszenia;
 • Wymuszenie optymalnego sposobu przenoszenia obciążenia podczas ruchu;
 • Zwiększony efekt terapeutyczny dzięki wskazówkom dźwiękowym podczas treningu;
 • Możliwość dopasowania urządzenia do pacjentów spastycznych poprze modyfikację czasu trwania ruchu siadania, wstawania i przenoszenia;
 • Niwelacja negatywnych efektów przykurczów dzięki opcji dopasowania zakresu kątów w stawie biodrowym i kolanowym;
 • Minimalizacja ryzyka obtarć i odcisków dzięki odpowiednio zaprojektowanym elementom mocującym kończyny do urządzenia.

Przykładowe filmy prezentujące możliwości urządzenia:

Pacjent po niecałkowitym przerwaniu rdzenia na wysokości L1:

1,000,000 kroków na EKSO GT

Materiał z telewizji CNN:

Lista egzoszkieletów na terenie Polski