NeuGait – NeuCognic – System Terapii Opadającej Stopy

NeuCognic jest systemem do funkcjonalnej stymulacji elektrycznej (FES), który pobudza nerwy kończyny dolnej, aktywując mięśnie odpowiedzialne za unoszenie stopy.

WSKAZANIA

NeuCognic umożliwia wykonanie zgięcia grzbietowego u osób z opadającą stopą w następstwie obrażeń ośrodkowego układu nerwowego:

– udar
– nabyte uszkodzenia mózgu
– niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego
– stwardnienie rozsiane
– mózgowe porażenie dziecięce
– choroba Parkinsona

zastosowanie

Zapobieganie atrofii mięśniowej – impulsy elektryczne dostarczane do kończyny dolnej mają na celu zachowanie aktywności mięśni, zwiększenie siły mięśniowej i ćwiczenie kończyny dolnej podczas aktywności ruchowej. Może przyczynić się to do poprawy funkcjonalności kończyn dolnych oraz do zapobiegania atrofii mięśni.

Rekonstrukcja funkcji motorycznych nerwu – stymulator NeuCognic może wspomagać pacjenta w wykonywaniu prawidłowego wzorca chodu. Stała stymulacja oraz powtarzalne ruchy powodują tworzenie impulsów, które są wysyłane do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie następuje przebudowa funkcji motorycznych nerwu.