MYRO – poznaj je bliżej

Oto 5 niewiarygodnych faktów na temat nowego stołu do terapii sensomotorycznej MYRO.

Nowy MYRO to interaktywna powierzchnia służąca do terapii, która może być używana na wiele sposobów: Urządzenie oparte na czujnikach umożliwia rehabilitację zadaniową z rzeczywistymi obiektami, ćwiczy zdolności poznawcze pacjenta i poprawia funkcje motoryczne kończyny górnej. MYRO stosuje się u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi wszystkich grup wiekowych.

5 faktów, które sprawiają, że MYRO jest najbardziej unikalnym urządzeniem służącym do rehabilitacji sensomotorycznej:

 1. MYRO ma możliwość łatwego dostosowania do potrzeb pacjenta. Pozwala to na wszechstronne, elastyczne i indywidualne traktowanie użytkownika.
 2. Wiele aplikacji użytkownika zapewnia możliwość terapii dla więcej niż jednej osoby jednocześnie w celu zwiększenia motywacji i interakcji.
 3. MYRO wspiera terapię zorientowaną na zadania; ćwiczenia bilateralne oraz terapia z użyciem przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym.
 4. Z MYRO można ćwiczyć, chwytając za pióro, monetę, piłkę lub kubek, aby poprawić swoje umiejętności motoryczne.
 5. Jest częścią TYROSOLUTION, Myro umożliwia szeroki zakres zastosowań także dla pacjentów z silnie ograniczonymi funkcjami motorycznymi.

MYRO jest rozwijany w celu rozszerzenia zakresu możliwości rehabilitacji poprzez umożliwienie większej liczby opcji dla terapeutów i większej motywacji dla pacjentów


Źródła nazewnictwa – MYRO

MYRO – sztuka brania rzeczy we własne ręce.

Podobnie jak hiszpański malarz, rzeźbiarz i ceramik Joan Miró, niemożliwe jest odbijanie MYRO. Pełen różnorodności, wszechstronny, innowacyjny i kreatywny – MYRO nie sprawi, że staniesz się artystą w jeden dzień, ale motywuje Cię do ćwiczeń jak mistrz.

Dzięki MYRO możesz być kreatywny na interaktywnej powierzchni niezależnie od wszelkich dodatkowych pomocy. A jeśli poczujesz potrzebę czegoś bardziej znacznego, oczywiście możesz również używać rzeczywistych przedmiotów z urządzeniem. Cała powierzchnia MYRO jest pod ręką – niezależnie od tego, czy używasz go w ustawieniu poziomym, skośnym czy pionowym. Dla wszystkich możliwości, których możesz potrzebować w terapii.

Terapia sensoryczna - MYRO

Projekt MPDz ruszył!

Dnia 31.03.2015 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit odbyły się badania w celu diagnostyki pacjentów z MPD przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów korygujących patologiczny wzorzec chodu. W badaniach wzięło udział 11 osób zakwalifikowanych do projektu, które przez najbliższy miesiąc będą poddane specjalnej rehabilitacji, po której zostaną wykonane ponowne badania w celu określenia uzyskanych efektów.

Projekt badawczy – MPDz

Od 07.04.2015 rozpoczynamy w Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” projekt badawczy pt. „Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z MPDz poprzez nowoczesne środki techniczne”. Projekt ma być realizowany przez Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Politechnikę Śląską, Firmę Technomex w Gliwicach oraz CF FIZJOFIT we współpracy z klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.

Przewiduje się udział pacjenta z MPDz w miesięcznej terapii chodu (5 razy w tygodniu) z wykorzystaniem aktywnej ortezy o nazwie EGZOSZKIELET EKSO GT lub systemu 3 generacji w reedukacji chodu o nazwie G-EOoraz dwukrotne badanie chodu – na początku i na końcu tego okresu. W oparciu o wyniki tych badań będzie też ustalony program dalszego usprawniania chodu dziecka.

Badaniami planuje się objąć grupę chodzących dzieci z MPDz, usprawnianych w poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Przed i po terapii z wykorzystaniem EGZOSZKIELETU lub systemu G-EO, u każdego dziecka przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna. W jej skład będzie wchodzić trójpłaszczyznowa analiza chodu za pomocą sytemu BTS oraz badanie reakcji równoważnych w pozycji stojącej na platformie barorezystywnej. Analizie poddana będzie również czynność bioelektryczna mięśni podczas chodu, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).
Część dzieci z MPDz osiąga zdolność chodzenia. W stosunku do zdrowych rówieśników umiejętność ta osiągana jest później, a chód tych dzieci – pomimo żmudnego usprawniania –  jest zawsze nieprawidłowy i  przysparza im sporo trudności. Aby usprawnianie chodu było skuteczniejsze konieczne jest specjalne badanie, mające na celu dokładne określenie rodzaju i stopnia ciężkości nieprawidłowości chodu. Obecnie dodatkowych możliwości poszukuje się również m.in. w zastosowaniu specjalnych pomocy technicznych ułatwiających nauczanie i doskonalenie chodu.

 KRYTERIA UDZIAŁU:

 • minimalny wzrost dziecka 148 cm (dla Egzoszkieletu) lub 90 cm (G-EO),
 • możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (możliwość przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub
 • z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
 • brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów,
 • możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 234 07 25 lub fizjofit@fizjofit.pl