W Dąbku ruszyły badania EKSO u pacjentów z SM

W Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym Dąbek, ośrodku który specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, rozpoczęła się właśnie rekrutacja do badań dotyczących skuteczności urządzenia EKSO GT™ w procesie terapii pacjentów z SM. Ośrodek znany jest ze swojego innowacyjnego podejścia do rehabilitacji pacjentów z SM oraz z wykfalifikowanej kadry, która z ogromnym zaangażowaniem i sercem podejmuje się tego niełatwego procesu, jakim jest terapia w SM. Wraz z firmą Technomex zaplanowano i podjęto się przeprowadzenia wstępnych badań ukierunkowanych na ocenę wpływu reedukacji chodu prowadzonej z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT™ na dystrybucję obciążenia oraz siłę mięśniową kończyn dolnych pacjentów z SM.

Pacjenci w sposób losowy zostają przydzielani do dwóch grup. Grupa badana, po za standardowym programem rehabilitacji, będzie poddana pięć razy w tygodniu, treningowi chodu z wykorzystaniem EKSO GT™. Trening chodu grupy kontrolnej będzie prowadzony w sposób standardowy. Po okresie 4 tygodni zostaną porównane wyniki uzyskane przez obie grupy. Dodatkowym atutem prowadzonych badań będzie obiektywizacja efektów kompleksowej terapii w zakresie poprawy siły mięśniowej
i rozkładu obciążenia przy pomocy nowoczesnej aparatury pomiarowej.
Do badań zakwalifikowane będą osoby ze stwardnieniem rozsianym, którzy ocenieni zostali w skali niewydolności ruchowej EDSS na 4-7 pkt, nie mający innych przeciwskazań do prowadzenia treningu chodu. Diagnostyka przeprowadzona zostanie za pomocą Systemu 4 Pro firmy Biodex i platformy FDM-S firmy Zebris. Dodatkowo oceniony zostanie wskaźnik FSS dotyczący poziomu męczliwości przed i po okresie terapii.
Specyfika stwardnienia rozsianego, różnorodność objawów, nieprzewidywalność przebiegu choroby – sprawia, że rehabilitacja osób z SM jest jednym z najtrudniejszych zagadnień rehabilitacji neurologicznej. Powstaje więc pytanie czy zastosowanie nowoczesnych środków technicznych ułatwiających i intensyfikujących proces reedukacji chodu u pacjentów z SM umożliwi uzyskanie lepszych efektów w tej grupie chorych. Mimo oczywistych trudności terapeutycznych wynikających z samej jednostki chorobowej, zdobywanie wiedzy na temat SM oraz możliwych form leczniczych, które mogą łagodzić występujące objawy, wydaje się być wciąż aktualnym i mało zbadanym tematem, który powinien być podejmowany wciąż na nowo.

Comments are closed.