BalanceTutor

„… Jeśli chcesz się nauczyć chodzić, musisz chodzić….”

BalanceTutor pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, tak ważnej w życiu codziennym czy też aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

W razie utraty równowagi często dochodzi do urazów. Wedle badań 1/3 osób po 65 roku życia miewa urazy po upadkach spowodowanych zaburzeniami w układzie zachowania równowagi. Co roku upadki w tej grupie wiekowej są najczęstszą przyczyną urazów oraz wypadków kończących się śmiercią w niedługim okresie po wystąpieniu incydentu. BalanceTutor został zaprojektowany jako innowacyjne urządzenie do treningu i oceny dynamicznej i statycznej kontroli postawy ciała. System składa się z bieżni zamontowanej na specjalnej platformie. Platforma porusza się aby imitować poślizg czy utratę równowagi w sytuacji statycznej i dynamicznej. Terapeuta ma możliwość dostosowania programu i wykonania niezbędnych korekt w przyjaznym interfejsie oprogramowania. System posiada bezpieczną uprząż i system awaryjnego przerwania terapii.

Dzięki pomiarom nacisków stóp oraz analizie parametrów czasowo-przestrzennych chodu terapeuta ma możliwość obiektywnej oceny pacjenta i optymalnego dostosowania parametrów terapii. Kierunek, prędkość i poziom aplikowanych zakłóceń równowagi mogą być dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta. Podczas treningu terapeuta może zdecydować czy pacjentowi mają być prezentowane wskazówki dotyczące postawy, momentu i rodzaju kolejnej wywoływanej perturbacji czy wręcz przeciwnie, pacjent ma być poddawany perturbacjom bez ostrzeżeń.

BalanceTutor to jedyny system rehabilitacyjny, który opiera się na zaawansowanej i opatentowanej bieżni wywołującej perturbacje, posiadającej dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz bazę interaktywnych gier motywacyjnych.

Co oznacza termin posturalne perturbacje?
Posturalna perturbacja to nagła zmiana warunków zewnętrznych, która wytrąca ciało ze stanu równowagi.

Czym tak naprawdę jest trening perturbacji?
“Trening perturbacji to rodzaj treningu nerwomięśniowego, który udoskonala drogi nerwowe aby promować efektywne wzorce rekrutacji mięśni oraz dynamiczną stabilizację stawów”*

* Jeffrey B. Taylor. Lower Extremity Perturbation Training. Strength and Conditioning JournalVol. 33 (2), 2011 LINK

Czym jest reaktywna odpowiedź kontroli posturalnej?
Reaktywna odpowiedź kontroli posturalnej jest automatyczną odpowiedzią ciała, podobną do odruchu, która jest wywoływana przez niespodziewaną perturbację posturalną w celu utrzymania równowagi i może zostać wzmocniona i usprawniona poprzez odpowiedni trening, np. krok kompensujący efekty poślizgnięcia lub upadku.

Czy wiemy, ile czasu trwa np. zwichnięcie kostki?
Oczywiście:

 • 54 ms -> po takim czasie nasz organizm wykrywa inwersję lub naciągnięcie więzadeł w stawie skokowym prowadzące do jej zwichnięcia

 • Następne 72 ms to czas potrzebny mm. strzałkowym do napięcia się i próbie zapobiegnięcia zwichnięciu

 • Razem daje to 126 ms

 • Kolejne 80 ms to samo zwichnięcie.

Reasumując: od stabilności postawy do zwichnięcia dzieli nas tylko 0,2 sekundy!

 

Czy są rzeczy, których brakuje w dotychczasowej rehabilitacji związanej z prewencją upadków?

Klasyczna rehabilitacja często skupia się na treningu proaktywnym (czyli na treningu czynności inicjowanych przez pacjenta). Badania naukowe pokazały, że poza treningiem proaktywnym należy wykonywać również trening reaktywny. Tradycyjne metody rehabilitacji nie są w stanie skutecznie prowadzić treningu reaktywnego z powodu braku odpowiednich procedur zabezpieczających pacjenta przed upadkiem i brakiem odpowiedniego stopniowania złożoności treningu do potrzeb pacjenta.

Dlaczego stosowanie BalanceTutora to wejście w nową jakość rehabilitacji?

Unikalna technologia, z której korzysta system BalanceTutor pozwala po raz pierwszy na trening reaktywnej odpowiedzi kontroli posturalnej podczas stania i chodu, z precyzyjnym wskazaniem fazy chodu, podczas której następuje perturbacja. Dotychczas nie było stosowane takie rozwiązanie. Uzupełniając dotychczas stosowane systemy proaktywnego treningu, pozwala to na osiągnięcie optymalnych rezultatów rehabilitacji i szybszego powrotu do zdrowia.

 

Zastosowanie kliniczne poprzez trening:

 • dystrybucji obciążenia

 • aktywizacji określonych grup mięśniowych

 • wykonywania różnych czynności motorycznych

 • koordynacji nerwowomięśniowej

 • zdolności do odzyskiwania równowagi

 • wykonywania kroków kompensujących utratę równowagi

 • optymalizację kontroli siły, stabilizacji stawów kończyn

Studium przypadku udar:

Studium przypadku choroba Parkinsona:

Rehabilitacja przedsionkowa:

Do pobrania:

Ulotka