Małgosia

Mózgowe porażenie dziecięce

Małgosia rehabilitowana jest od 8 miesiąca życia. Bez problemu obsługuje komputer, prowadzi nawet swoją stronę. Tato Małgosi zauważył, że po 4 tygodniowej terapii przy wsparciu fizjoterapeutów z Gliwic oraz pomocy EKSO poprawiła się postawa Małgosi i czuje się ona dużo bezpiecznej podczas chodu.

Trening Małgosi w egzoszkielecie EKSO GT