Oliwka

Motoryka palców prawej ręki

Dwunastoletnia Oliwka rozpoczęła rehabilitację od ćwiczeń na urządzeniu Amadeo. Razem z terapeutką ćwiczyła motorykę palców prawej ręki. Urządzenie wskazywało czy należy wykonać wyprost czy zgięcie danym palcem, a punkty zdobywało się za prawidłowe wykonanie zadania. – „Teraz Oliwce łatwiej wykonać ruch. Przy pierwszej sesji palce były za słabe, dopiero teraz udaje się zdobyć punkty.” – zwróciła wtedy uwagę fizjoterapeutka Asia.
Oliwia wzięła udział w bezpłatnym programie rehabilitacji, w ramach projektu badawczego, nastawionego na reedukację chodu przy pomocy egzoszkieletu EKSO GT.
W programie mogli wziąć udział pacjenci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Tak trafiła do nas. Ze względu na deficyty funkcjonalne w prawej kończynie górnej, przy okazji skorzystała z rehabilitacji przy pomocy urządzeń Amadeo, Pablo i Diego. Przed i po 4 tygodniowym okresie terapii, zanalizowano jej chód przy pomocy optoelektronicznego systemu BTS. System zanotował ewidentną poprawę parametrów chodu, poprzez znaczącą poprawę funkcjonowania lewej kończyny. Zmiana ta widoczna była praktycznie we wszystkich parametrach czasowo-przestrzennych, kinematyce jak i dynamice. Zalecono kontynuację terapii oraz zwrócenie szczególnej uwagi na kontrolę stóp.

Dzięki analizie chodu możliwe było ocenienie efektów intensywnej terapii chodu, jak i właściwe określenie kolejnych celów.

U Oliwki wykonano również analizę rozkładu sił nacisku podczas chodu na bieżni Zebris, przed i po terapii. Zauważono między innymi wydłużenie linii chodu tzw. Gait Line (długość linii ścieżki środka nacisku stopy, dla wszystkich kroków po jednej stronie ciała) zarówno dla prawej jak i lewej kończyny dolnej, z wyraźniejszą poprawą po lewej stronie (rys.1). Oznacza to, że obecnie Oliwka lepiej przetacza stopy w fazie podporu.

Mama Oliwki pytana o zmiany jakie zaszły w codziennym życiu Oliwki po 4 tygodniowym okresie rehabilitacji – odpowiada:
„Oliwka lepiej się porusza. Może również chodzić w klapkach, bo już nie zsuwają się z nóg w trakcie chodzenia. Ręka Oliwki „otworzyła się”. Zaczęła sama sznurować buty i sprawniej łapie piłkę.”

Analiza rozkładu sił nacisku przed i po terapii:

PRZED TERAPIĄ

Analiza rozkładu sił nacisku przed i po terapii:

PO TERAPII

Obecnie projekty badawcze prowadzone są we współpracy firmy Technomex, Politechniki Śląskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej .

Realizując projekty korzystamy z innowacyjnych urządzeń, służących do oceny i terapii pacjentów neurologicznych. Wykorzystujemy m.in. System do analizy chodu BTS, robota do reedukacji chodu GEOS, egzoszkielety EKSO GT, bieżnię do analizy chodu Zebris, platformy do treningu i oceny równowagi, a także urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej jak np. „Pablo”. Rehabilitację prowadzą wysoce wykwalifikowani fizjoterapeuci.”

Sprawdź: http://przychodnia.technomex.pl/