Zrobotyzowany trening chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu w rehabilitacji szpitalnej w fazie ostrej u  pacjentów z udarem mózgu