NeuGait – NeuCognic – System Terapii Opadającej Stopy

„… Jeśli chcesz się nauczyć chodzić, musisz chodzić….”

NeuCognic jest systemem do funkcjonalnej stymulacji elektrycznej (FES), który pobudza nerwy kończyny dolnej, aktywując mięśnie odpowiedzialne za unoszenie stopy.

WSKAZANIA

NeuCognic umożliwia wykonanie zgięcia grzbietowego u osób z opadającą stopą w następstwie obrażeń ośrodkowego układu nerwowego:

– udar
– nabyte uszkodzenia mózgu
– niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego
– stwardnienie rozsiane
– mózgowe porażenie dziecięce
– choroba Parkinsona

ZASTOSOWANIE

Zapobieganie atrofii mięśniowej – impulsy elektryczne dostarczane do kończyny dolnej mają na celu zachowanie aktywności mięśni, zwiększenie siły mięśniowej i ćwiczenie kończyny dolnej podczas aktywności ruchowej. Może przyczynić się to do poprawy funkcjonalności kończyn dolnych oraz do zapobiegania atrofii mięśni.

Rekonstrukcja funkcji motorycznych nerwu – stymulator NeuCognic może wspomagać pacjenta w wykonywaniu prawidłowego wzorca chodu. Stała stymulacja oraz powtarzalne ruchy powodują tworzenie impulsów, które są wysyłane do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie następuje przebudowa funkcji motorycznych nerwu.