Spero 1

Symulator chodu

Urządzenie jest przewidziane do prowadzenia rehabilitacji poprzez reedukację i trening chodu. Jest to urządzenie mobilne do stosowania zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i w warunkach domowych. Urządzenie umożliwia stymulację wzorca chodu dla poszczególnych segmentów kończyn dolnych z ustaleniem parametrów chodu. Pozwala na precyzyjne wykonywanie cykli chodu o wzorcu maksymalnie zbliżonym do anatomicznego.

 

Wyposażenie:

  • Ruchome ortezy można łatwo dopasować do danego pacjenta.
  • Dla zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia treningu panel sterowania pozwala na dostosowanie długości kroku oraz prędkości symulacji chodu.
  • Urządzenie wyposażone w system pasów zabezpieczających pacjenta podczas pionizacji oraz wykonywania treningu.

 

Urządzenie cechuje się:

  • funkcją pionizacji pacjenta również na wózku inwalidzkim,
  • zwartą i stabilną konstrukcją,
  • intuicyjnym panelem sterowania umożliwiającym łatwą obsługę.

Pobierz ulotkę