3D Tutor

3DTutor – profesjonalne narzędzie do ćwiczeń czynnych (kończyna górna, dolna)

Urządzenie 3DTutor zostało zaprojektowane do funkcjonalnej rehabilitacji kończyny dolnej i górnej.
System składa się z zakładanego bezprzewodowego czujnika ruchu oraz dedykowanego oprogramowania. Dane biomechaniczne przekazywane do komputera umożliwiają obiektywną analizę terapii i jej łatwe planowanie.

Koncepcja pracy z urządzeniem 3DTutor bazuje na kontrolowanych ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Czujnik umożliwia prowadzenie terapii na poziomie dostosowanym do każdego pacjenta, z wykorzystaniem gier które motywują do osiągania coraz lepszych wyników i określonych w programie celów. Gry zaprojektowano tak, aby mogły z nich korzystać osoby z różnymi schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi.

3DTutor pozwala na terapię i analizę ruchów głowy, tułowia, barków, ramion, łokci, dłoni oraz biodra, kolana czy kostki. Dzięki swej uniwersalności pozwala na kompleksową terapię z precyzyjnymi danymi, z których korzystać może prowadzący rehabilitację terapeuta.


Program umożliwia klinicyście po pierwsze ocenę zaburzeń funkcji kończyn. Informacja ta jest zapisywana i dokumentowana, tak więc zawsze dostępny jest raport na temat postępów czynionych przez pacjenta. Informacje te można również przedstawiać innym terapeutom i specjalistom celem zapewnienia optymalizacji leczenia i uzyskania jak najlepszych wyników. Klinicysta może wybrać i dostosować grę oraz poziom trudności do zaburzeń występujących u pacjenta. Poziom trudności gry może być wybierany przez klinicystę lub automatycznie kontrolowany przez komputer, gdy ćwiczenia wykonywane przez pacjenta prowadzą do poprawy zakresu ruchów.

 

Wskazania do rehabilitacji z 3DTutor™:

 • rehabilitacja po udarze,
 • drżenie rąk,
 • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
 • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane),
 • mózgowe porażenie,
 • spastyczność, ataksja i atetoza,
 • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
 • rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową,
 • uszkodzenia tkanek miękkich,
 • ograniczony czynny zakres ruchomości,
 • działanie przeciwbólowe.

Oprogramowanie:

 • Program umożliwia rehabilitantowi ocenę uszkodzenia funkcji. Ta informacja jest zapisana na dysku, dzięki czemu możemy w każdej chwili uzyskać dane dotyczące postępu pacjenta. Informacje te mogą być również przekazywane innym specjalistom, w celu określenia czy rehabilitacja jest prowadzona w sposób optymalny, umożliwiając pacjentowi uzyskanie najlepszych z możliwych efektów leczenia. Terapeuta może wówczas wybrać i dostosować grę oraz jej poziom trudności do konkretnego pacjenta,
 • Szereg gier dla pacjenta pozwala dopasować program terapii do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta,
 • Poziom gry może być dostosowany przez rehabilitanta, ale również przez sam komputer, gdy wyniki pacjenta świadczą o zwiększeniu się zakresu ruchomości,
 • Pacjent otrzymuje ruchowy, wizualny oraz dźwiękowy biofeedback, co uczy go rozumieć, planować oraz prowadzić ruchy tak, aby prawidłowo wykonać ćwiczenie,
 • System został tak zaprojektowany, aby zapewnić pacjentowi odpowiednią motywację oraz aby stawiać przed nim nowe wyzwania.

 


Film prezentujący możliwości urządzenia 3DTutor