LegTutor

LegTutor – nowoczesne podejście do rehabilitacji kończyny dolnej. Pozwala wykorzystać zalety telerehabilitacji oraz precyzyjnych czujników położenia i ruchu

LegTutor został zaprojektowany aby umożliwić funkcjonalną rehabilitację kończyny dolnej. System ten składa się z ergonomicznej “opaski” na nogę, łatwych i wygodnych w użytkowaniu klamr z wbudowanymi czujnikami pozycji i prędkości (precyzyjnie odtwarzają trójpłaszczyznowy ruch w kolanie i biodrze) oraz dedykowanego oprogramowania komputerowego.

LegTutor pozwala na szereg ustawień funkcji biomechanicznych – prędkości, pasywnego i aktywnego zasięgu ruchu oraz jego analizy. Wykonywanemu ruchowi towarzyszy obiektywny zbiór danych z terapii. LegTutor posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawów.

Terapia przy użyciu LegTutora bazuje na wykonywaniu kontrolowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Urządzenie pozwala przeprowadzać terapię w dostosowanym do pacjenta stopniu trudności z wizualnym feedbackiem w czasie rzeczywistym. Terapia na LegTutorze zaprojektowana jest w oparciu o gry, które zachęcają pacjenta do poprawiania swoich wyników oraz osiągania założonych celów. Gry te nadają się dla szerokiego grona pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

Oprogramowanie daje terapeucie obiektywną i ilościową informację na temat postępów leczenia. Informacja ta pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta i wyboru zarówno ruchu izolowanego jak i ruchów łączonych. Wykorzystując koncepcję sprzężenia zwrotnego system zapewnia pacjentowi dostosowanie intensywności aktywnych ćwiczeń do jego możliwości co prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji i poprawy jakości życia.


 

 

 


Wskazane zastosowanie:

 • uszkodzenia i choroby ortopedyczne,
 • urazy rdzenia kręgowego,
 • udary,
 • urazy głowy,
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • np. Uszkodzenie splotu ramiennego,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • mózgowe Porażenie Dziecięce,
 • stany po operacjach (ACL, endoprotezy itp.),
 • osłabienie mięśni,
 • oparzenia.

LegTutor – urządzenie dostarczane jest w wygodnej eleganckiej walizce