Diego

Diego – Rehabilitacja Kończyny Górnej

Diego® to robot przeznaczony do rehabilitacji pacjentów w prowadzeniu terapii w przypadku utraty funkcji kończyny górnej (neurologia, ortopedia) firmy Tyromotion.

Prowadzenie terapii przy użyciu DIEGO®

Pacjent podpięty jest do urządzenia przy użyciu podwieszek. Ruch prowadzony jest w przestrzeni wirtualnej 3D.

Istnieje możliwość oceny i dokumentacji postępów przy pomocy intuicyjnego oprogramowania.

 

1. Ćwiczenia czynne i bierne 

Diego® łatwo dostosowuje się do każdego pacjenta i może być wykorzystywane nawet na wczesnym etapie usprawniania. Możemy bardzo dokładnie zaplanować terapię, wykorzystując maksymalne możliwości pacjenta. Pacjent koncentruje się na wykonaniu zadania, a powtarzanie określonych ćwiczeń prowadzi do zautomatyzowania ruchu.

2. Trening w pełnych zakresach

Diego® umożliwia prowadzenie kończyny górnej w pełnych zakresach funkcjonalnych i zwalnia terapeutę z konieczności wspierania kończyny podczas treningu. Jednocześnie dzięki ustawieniu urządzenia nad głową pacjenta, mamy do niego swobodny dostęp. Prawidłowa pozycja wyjściowa umożliwia właściwą stabilizacje tułowia i prawidłowe ułożenie pacjenta.

3. Terapia poprzez zabawę

Wirtualna rzeczywistość umożliwia wskazanie pacjentowi właściwego sposobu prowadzenia kończyny górnej. W unikalny sposób przywracamy utracone funkcje kończyny górnej.

4. Przejrzysta terapia

Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu w urządzeniu Diego®, trening może być w prosty sposób oceniony, a także powtórzony w przyszłości. Istnieje możliwość wglądu w wyniki każdej sesji oraz porównanie ich między sobą. Terapeuta i pacjent mogą z łatwością śledzić realizację postawionego celu.

 

Cechy kluczowe:

 • Urządzenie rehabilitacyjne oparte na robotyce i czujnikach
 • Terapia jednostronna i dwustronna w jednym urządzeniu – brak konieczności konfiguracji
 • Terapie wspomagające i interaktywne dla całego ramienia
 • Możliwość dopasowania u dorosłych i dzieci we wszystkich fazach rehabilitacji
 • Krótki czas konfiguracji pacjenta do urządzenia
 • Pomoc w razie potrzeby dzięki wykorzystaniu dynamicznego odciążenia
 • Trening zorientowany na zadania
 • Diagnostyka zakresów ruchu
  • Nowy wymiar ćwiczeń w rzeczywistości wirtualnej
  • Większa motywacja – ruch w przestrzeni 3D
  • Możliwość prowadzenia terapii pacjentów
   neurologicznych i ortopedycznych
  • Terapia w każdej grupie wiekowej
  • Trening w pełnych zakresach w dynamicznym odciążeniu
  • Możliwość treningu w goglach 3D

Pobierz ulotkę