MYRO

System do terapii wielosensorycznej

MYRO® zostało stworzone z myślą o komputerowo wspomaganej motorycznej oraz kognitywnej terapii kończyny górnej. Urządzenie znajduje swoje zastosowanie w typowej terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. MYRO® w połączeniu z klasyczną terapią wykorzystywane jest do wspomagania oraz intensyfikacji terapii w motywujący i interesujący dla pacjenta sposób (biofeedback). Powtarzane i zorientowane na cel ruchy kończyny górnej zapewniają wewnętrzną i zewnętrzną stymulację w celu wspomagania reorganizacji mózgu. Bilateralna praca wspomaga pracę obu półkul. Powtarzane aktywności oraz treningi wzmacniają neuroplastyczność, która modyfikuje centralny system nerwowy w celu przywrócenia utraconych funkcji. Z tych powodów MYRO® w połączeniu z oprogramowaniem tyroS oferuje ocenę oraz moduły zajęciowe dla indywidualnej terapii, które wspierają zasady reedukacji motorycznej. Użytkownik jest zawsze wspierany oraz zachęcany do ćwiczeń przez zaawansowaną, a zarazem zrozumiałą informację zwrotną.

Praca z MYRO® skupia się na interaktywnych ćwiczeniach z prawdziwymi obiektami, na kontroli siły oraz na treningu z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Korzyścią płynącą z używania oraz łączenia tych trzech modeli kontroli jest tożsamość z wykonywaniem czynności dnia codziennego. Połączenie to jest zauważalne w aplikacjach siły typu ciągnij-pchaj oraz aplikacjach ruchu z oraz bez wykorzystania rzeczywistych obiektów. Szczegółowa kontrola ruchu może być pogrupowana w umiejętności dużej motoryki, małej motoryki, ruchów rotacji, koordynacji oko-ręka oraz motorycznej koordynacji. MYRO® może być wykorzystywane zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej.

Właściwości:

  • MYRO® oferuje wiele możliwości dostosowania oraz przestrzeń do pracy dla więcej niż jednej osoby,
  • możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych,
  • możliwość współpracy z DIEGO (zrobotyzowanym system do ćwiczeń kończyn górnych w odciążeniu),
  • MYRO® oferuje pełną dokumentację postępów terapii.

Interaktywny stół do terapii MYRO® jest zazwyczaj wykorzystywany w rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych. Grupą docelową są jednak nie tylko pacjenci neurologiczni, ale również ortopedyczni, pediatryczni z problemami kognitywnymi oraz motorycznymi. Duży, łatwo dostosowywalny do pacjenta ekran w połączeniu z oprogramowaniem tyroS oferuje szerokie możliwości, z różnymi kategoriami ćwiczeń oraz aplikacjami terapii. Ćwiczenia przeznaczone są między innymi dla osób z deficytami w funkcji ruchu, koncentracji, selektywnej uwagi, percepcji wzrokowo-przestrzennej oraz zdolności percepcyjno-przestrzennych.


Broszura o urządzeniu: pobierz PDF (4 x A4)

Pobierz ulotkę