ArmTutor

ArmTutor – profesjonalne narzędzie do ćwiczeń czynnych ręki

ArmTutor został opracowany aby umożliwić efektywną rehabilitację funkcjonalną kończyny górnej. System ten składa się z ergonomicznej „opaski” na rękę, łatwych i wygodnych w użytkowaniu klamr z wbudowanymi czujnikami pozycji i prędkości (precyzyjnie odtwarzają ruch całej ręki) oraz dedykowanego oprogramowania komputerowego.

ArmTutor pozwala na szereg ustawień funkcji biomechanicznych – prędkości, pasywnego i aktywnego zasięgu ruchu oraz jego analizy. Wykonywanemu ruchowi towarzyszy obiektywny zbiór danych z terapii. ArmTutor posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawów.

Terapia przy użyciu ArmTutora bazuje na wykonywaniu kontrolowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Urządzenie pozwala przeprowadzać terapię w dostosowanym do pacjenta stopniu trudności z wizualnym feedbackiem w czasie rzeczywistym. Terapia na ArmTutorze zaprojektowana jest w oparciu o gry, które zachęcają pacjenta do poprawiania swoich wyników oraz osiągania założonych celów. Gry te nadają się dla szerokiego grona pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.


Program umożliwia klinicyście po pierwsze ocenę zaburzeń funkcji ręki. Informacja ta jest zapisywana i dokumentowana, tak więc zawsze dostępny jest raport na temat postępów czynionych przez pacjenta. Informacje te można również przedstawiać innym terapeutom i specjalistom celem zapewnienia optymalizacji leczenia i uzyskania jak najlepszych wyników. Klinicysta może wybrać i dostosować grę oraz poziom trudności do zaburzeń występujących u pacjenta. Poziom trudności gry może być wybierany przez klinicystę lub automatycznie kontrolowany przez komputer, gdy ćwiczenia wykonywane przez pacjenta prowadzą do poprawy zakresu ruchów.

 

Wskazania do rehabilitacji z ArmTutor™:

 • rehabilitacja po udarze,
 • drżenie rąk,
 • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
 • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane),
 • mózgowe porażenie,
 • spastyczność, ataksja i atetoza,
 • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
 • rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową,
 • uszkodzenia tkanek miękkich,
 • ograniczony czynny zakres ruchomości,
 • działanie przeciwbólowe.

Oprogramowanie:

 • Program umożliwia rehabilitantowi ocenę uszkodzenia funkcji. Ta informacja jest zapisana na dysku, dzięki czemu możemy w każdej chwili uzyskać dane dotyczące postępu pacjenta. Informacje te mogą być również przekazywane innym specjalistom, w celu określenia czy rehabilitacja jest prowadzona w sposób optymalny, umożliwiając pacjentowi uzyskanie najlepszych z możliwych efektów leczenia. Terapeuta może wówczas wybrać i dostosować grę oraz jej poziom trudności do konkretnego pacjenta,
 • Szereg gier dla pacjenta pozwala dopasować program terapii do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta,
 • Poziom gry może być dostosowany przez rehabilitanta, ale również przez sam komputer, gdy wyniki pacjenta świadczą o zwiększeniu się zakresu ruchomości,
 • Pacjent otrzymuje ruchowy, wizualny oraz dźwiękowy biofeedback, co uczy go rozumieć, planować oraz prowadzić ruchy ręki tak, aby prawidłowo wykonać ćwiczenie,
 • System został tak zaprojektowany, aby zapewnić pacjentowi odpowiednią motywację oraz aby stawiać przed nim nowe wyzwania.

 


Film prezentujący możliwości urządzenia ArmTutor