Vibramoov

„… Jeśli chcesz się nauczyć chodzić, musisz chodzić….”

Vibramoov™ to system do kompleksowej neurorehabilitacji narządu ruchu przy użyciu innowacyjnej, zogniskowanej wibracji. Zestaw do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych.

Wibracje ogniskowe są stosowane na środku mięśnia. Celem jest zachowanie struktury mięśni i regulacja aktywności mięśni między agonistą i antagonistą.

Głównym wyzwaniem podczas rehabilitacji chodu jest przywrócenie koordynacji pomiędzy ruchliwością, a związanymi z nią informacjami neurosensorycznymi. Obecnie Vibramoov™ pozwala specjalistom i pacjentom na unikalną neurorehabilitację pozwalającą na utrzymanie tej funkcjonalnej interakcji przez cały process usprawniania. Technologia Vibramoov™ rewolucjonizują funkcjonalną terapię ruchową poprzez zachowanie funkcji sensorycznych i motorycznych nawet wtedy, gdy ruch jest niemożliwy do wykonania. Bazując na 30-letnim doświadczeniu naukowo-badawczym* (*Techno Concept posiada wyłączny patent nr WO 2009130579. Współpraca Prof. Roll JP. i Dr Roll R.), sekwencje wibracyjne Vibramoov™ stymulują układ nerwowy za pomocą odczuć sensorycznych występujących podczas naturalnego wzorca chodu. Taka stymulacja pozwala utrzymać interakcje sensomotoryczne u osób, które utraciły zdolności lokomocyjne i stymulować ich neuroplastyczność.

Vibramoov™ to przykład systemu do ciągłej i kompleksowej rehabilitacji pacjentów, którzy utracili funkcje chodu. Możliwość jego wczesnego włączenia w proces rehabilitacji i wzmocnionej stymulacji neuroplastyczności ogranicza możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń wywołanych przez deprogramowanie sensomotoryczne spowodowane utratą funkcji ruchowych.

Szerokie spektrum aplikacji klinicznych:

 • nabyte lub wrodzone dysfunkcje neurologiczne (ataksja, uraz mózgu, dystonia, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia neurologiczne, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego …),
 • ortopedia,
 • zmiany związane ze starzeniem (ankylozy, zaburzenia równowagi, zespół bezruchu, osłabienie mięśni),

Główne zalety Vibramoov:

 • centralne oddziaływanie poprzez obwodową stymulację,
 • ciągłość procesu neurorehabilitacji,
 • zastosowanie w wielu zaburzeniach lokomocji,
 • zwiększenie intensywności i jakości codziennej rehabilitacji,
 • krótki czas przygotowania pacjenta (mniej niż 10 minut).

Celowe i trwałe działanie:

 • zapobieganie deprogramowaniu sensomotorycznemu,
 • wczesna, ciągła i powtarzalna rehabilitacja,
 • trening lokomocji,
 • stymulacja neuroplastyczności i rehabilitacji motorycznej,
 • wyrównanie napięcia mięśniowego oraz redukcja spastyczności.

Jednostka przenośna Vibramoov™ pozwala terapeutom na stosowanie treningu wibracyjnego na bardzo wczesnym etapie rehabilitacji u pacjentów łóżkowych w celu zachowania u nich wzorców lokomocyjnych. Taka terapia pozwala im na uzyskanie wrażenia, że ich kończyny dolne poruszają się i odpowiadają na impulsy motoryczne.

Dzięki swojej uniwersalności, Vibramoov™ może zostać łatwo dopasowany do możliwości i postępów pacjenta. Stosując pionizator, ciało pacjenta może przyjąć optymalną pozycję do właściwego dobierania wrażeń i reinicjacji chodu.

Zestaw Vibramoov™:

 • jednostka mobilna dla pacjentów łóżkowych (unosząca kończyny dolne),
 • siedzisko z funkcją pionizacji,
 • system odciążający dla kończyn górnych (podpórki antygrawitacyjne),
 • stacja robocza z komputerem, oprogramowaniem i ładowarką,
 • 12 bezprzewodowych modułów wibracyjnych,
 • zestawy opasek mocujących aplikatory (pas biodrowy – 1 szt., pas kolanowy – 2 szt., pas na staw skokowy – 2 szt., pas na nadgarstek – 2 szt., pas łokciowy – 2 szt., pas na staw ramienny – 2 szt.).