Reedukacja chodu
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Reedukacja chodu

Zobacz w sklepie

System G-EO SystemTM i NexStepTM oparte są o przebadaną klinicznie koncepcję terapii końcowo-efektorowej. W poniższych publikacjach wykazano, że pacjenci leczeni terapią końcowo-efektorową chodu częściej chodzą niezależnie i osiągają lepsze efekty w porównaniu z zastosowaniem innych metod klinicznych.  Ponadto w badaniach wykazano skuteczność stosowania trenera chodu w szerokim zakresie wskazań klinicznych.

Podsumowanie publikacji klinicznych na temat trenerów chodu Reha Technology znajduje się w tabelce poniżej lub na stronie producenta.

 NR  Publikacja  Wskazanie  Porównanie z Zastosowany produkt

1

S. Hesse i wsp., Ćwiczenia chodu i wchodzenia po schodach z asystą robota u niechodzących pacjentów po udarze mózgu JRRD, 2012; 49: 613-622

Udar  Fizjoterapia
konwencjonalna 
G-EO System 
2 N. Smania i wsp., Poprawa chodu po powtarzanym treningu lokomotorycznym u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, CME Article 2011   Dziecięce porażenie mózgowe  Fizjoterapia
konwencjonalna 
G-EO System 
3 P. Sale i wsp., Trening chodu z asystą robota u pacjentów z chorobą Parkinsona: randomizowane kontrolowane badanie pilotażowe, BMC Neurology, 2013; 13: 50   Choroba Parkinsona   Trening na bieżni   G-EO System  
4 P. Sale i wsp., Efekty treningu chodu z asystą robota w postępującym porażeniu nadjądrowym: doniesienie wstępne, Frontiers in Human Neuroscience 2014; 8: 1-7   Postępujące porażenie nadjądrowe    G-EO System  
5 S. Hesse i wsp., Innowacyjna terapia z zastosowaniem robota do powtarzanych ćwiczeń po powierzchni płaskiej, wchodzenia i schodzenia po schodach u pacjentów po udarze, JNER, 2010; 7  Udar podostry   Fizjoterapia
konwencjonalna
G-EO System  
6 C. Tomelleri i wsp., Adaptacyjny trening lokomotoryczny na końcowo-efektorowym robocie. Ocena sił reakcji z podłożem w różnych warunkach treningu , IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2011    Trening na bieżni  G-EO System  
7 J. Mehrholz i wsp., Trening chodu z asystą elektromechaniczną: systematyczny przegląd piśmiennictwa porównujący urządzenia końcowo-efektorowe i egzoszkielety, J Rehabil Med 2012; 44: 193-199  Udar  Egzoszkielety   Końcowo-efektorowy trener chodu
8 J. Mehrholz i wsp., Trening chodu z asystą elektromechaniczną po udarze mózgu, Cochrane Database Syst. Rev. 2013; 25:7  Podostry udar mózgu  Fizjoterapia
konwencjonalna 
Trener chodu z asystą robota 
9 M. Pohl i wsp., Powtarzany trening lokomotoryczny poprawia chód i podstawowe aktywności dnia codziennego po udarze: zaślepione randomizowane wieloośrodkowe badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą (DEutsche GAngtrainerStudie, DEGAS), Clinical Rehabilitation 2007; 21: 17-27  Podostry udar mózgu   Fizjoterapia
konwencjonalna 
Końcowo-efektorowy trener chodu
(GT-1) 
10 Galli M. Zastosowanie punktowej oceny chodu (GPS) w ujęciu ilościowym w ocenie treningu chodu z asystą robota u pacjentów z chorobą Parkinsona. RTSI, 2016 IEEE 2. Międzynarodowego Forum na RTSI  Choroba Parkinsona  - G-EO System 
11 Galli M. et al. Trening chodu z asystą robota w porównaniu do treningu na bieżni u pacjentów z chorobą Parkinsona. Analiza kinematyczna z punktową oceną chodu (GPS). Functional Neurology 2016; 31(3):163-170  Choroba Parkinsona  Trening na bieżni  G-EO System 
12 Mazzoleni i wsp. Wspomagany przez robota z systemem end effector terapia chodu u pacjentów po udarze: wieloośrodkowe niekontrolowane retrospektywne badanie kliniczne  Udar    G-EO System 
YMEDIA.pl