Moonwalker
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Moonwalker

Wielokierunkowa bieżnia do terapii chodu z rzeczywistością VR
Zobacz w sklepie
MoonWalker

Moonwalker to innowacyjna wszechkierunkowa platforma zapewniająca absolutne bezpieczeństwo dzięki wsparciu antygrawitacyjnemu, które pozwala odciążyć do 100% masy pacjenta.

MoonWalker działa silnie stymulująco dzięki zastosowanym scenariuszom wirtualnej rzeczywistości, którym towarzyszą innowacyjne bodźce multisensoryczne takie jak zapachy lub powiewy wiatru zgodne z protokołem terapii. W tym kontekście pacjent może chodzić w dowolnym kierunku w 360 stopniach, aktywując ruchem własnego ciała: start, stop, przyspieszenie, tempo i kierunek bieżni.

Platforma w czasie rzeczywistym konsekwentnie podąża za ruchem pacjenta. 

 

Moonwalker zawiera ćwiczenia m.in. z następujących domen:

 

• Niestabilność posturalna: pacjent jest zanurzony w scenariuszu wirtualnej rzeczywistości i jest indukowany do pośredniczenia w perturbacjach bocznych lub przednio-tylnych w celu wytrenowania reakcji odruchów posturalnych i antycypacyjnych korekt postawy.

• Swobodne chodzenie: pacjent odzyskuje pewność siebie dzięki naturalnemu i regularnemu spacerowi dzięki zanurzeniu w scenariuszu rzeczywistości wirtualnej o wysokiej rozdzielczości, w którym może korzystać z bodźców wzrokowych i słuchowych, aby trenować komponenty uczenia się neuromotorycznego.

• Spacer z rozwiązywaniem problemów: pacjent jest zanurzony w scenariuszu wirtualnej rzeczywistości, w którym proponowane są ćwiczenia ze sfery poznawczej, obejmujące zadania matematyczne, logiczne, semantyczne, a także związane z czynnościami życia codziennego.

 

• Unikanie przeszkód: pacjent angażuje się w czynności, w których oczekuje się reakcji motorycznych związanych z bodźcami wzrokowymi, sygnałami słuchowymi i zwiększonym sprzężeniem zwrotnym.

• Labirynt: pacjent idzie przez labirynt badając scenariusz rzeczywistości wirtualnej, łącząc aktywność ruchową ze złożonym zadaniem poznawczym, takim jak orientacja przestrzenna.

• Ruch kierowany: pacjent wykonuje ruchy zgodne ze wskazaniami lekarza, angażując kończyny dolne, górne i tułów we wszystkich kierunkach.

Wszystkie ćwiczenia Moonwalkera można wykonywać zarówno z wolnym ciałem, jak i z w pełnym odciążeniu.

YMEDIA.pl