Zrobotyzowany trening chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu w rehabilitacji szpitalnej w fazie ostrej u pacjentów z udarem mózgu
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Zrobotyzowany trening chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu w rehabilitacji szpitalnej w fazie ostrej u pacjentów z udarem mózgu

Zobacz w sklepie

Robotic Exoskeleton Gait Training During Acute Stroke Inpatient Rehabilitation

Badanie objęło łącznie 44 uczestników. Dwudziestu dwóch pacjentów podczas rehabilitacji szpitalnej zostało objętych standardowym programem reedukacji chodu (SOC) oraz reedukacji chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu (grupa RE) Druga dopasowana grupa 22 osób została przyjęta do tej samej placówki rehabilitacyjnej i uczestniczyła tylko w standardowym programie rehabilitacji chodu (SOC).


Efekt treningu RE oceniano ilościowo na podstawie całkowitego dystansu pokonanego podczas rehabilitacji szpitalnej i  pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM).


Całkowity dystans pokonany podczas rehabilitacji szpitalnej wykazał istotną różnicę między grupami SOC i RE + SOC. RE + SOC przeszedł dwukrotnie większy dystans niż SOC podczas tego samego czasu trwania treningu (czas spędzony na rehabilitacji szpitalnej). Ponadto średnia zmiana funkcji motorycznych w skali FIM wykazała istotną różnicę między grupami SOC i RE + SOC, gdzie średnia różnica w skali FIM była większa w grupie RE + SOC w porównaniu z grupą SOC.


Wyniki sugerują, że RE zapewnia zwiększoną dawkę treningu chodu bez wydłużania czasu trwania treningu podczas rehabilitacji u pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu.


Grupa RE + SOC zwiększyła swój wynik w skali FIM (zmiana od przyjęcia do wypisu) w porównaniu z grupą SOC, obie grupy zostały dopasowane pod względem wyników FIM przy przyjęciu, co sugeruje, że zwiększone dawkowanie może przełożyć się na większą poprawę funkcji motorycznych.

Karen J. Nolan1,2,3*Kiran K. Karunakaran1,2,3, Kathleen Chervin1Michael R. Monfett2,4,5, Radhika K. Bapineedu2,4, Neil N. Jasey2,4 i Mooyeon Oh-Park1,2,4,6

Październik 2020

Robotic Exoskeleton Gait Training During Acute Stroke Inpatient Rehabilitation

YMEDIA.pl