Terapia SM
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

„… Jeśli chcesz się nauczyć chodzić, musisz chodzić….”

 
 

Niniejsze wyniki i spostrzeżenia opisano w wyniku projektu terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, który trwał w dniach 22.02 – 23.03 2016 roku w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W projekcie wzięli udział między innymi pacjenci ze Stwardnieniem Rozsianym, którzy zostali szczegółowo przebadani przed i po terapii. Odbywała się ona codziennie, 5 dni w tygodniu – łącznie 20 sesji terapeutycznych. Jedna sesja trwała od 15 do 30 minut.


Przeprowadzone badania przed/po terapii:

 • Ocena wpływu zmęczenia na życie codzienne zgodnie ze skalą FSS
 • Ocena równowagi z wykorzystaniem platformy barorezystywnej Zebris
 • Ocena siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem urządzenia Biodex System 4 Pro

System do oceny dynamometrycznej Biodex System 4 PRO

Platformy Zebris FDM

 

 

PACJENCI

Małgorzata
lat 47, postać SM pierwotnie postępująca, EDSS = 6, ostatni rzut i zdiagnozowanie SM w lipcu 2014


Subiektywna ocena przebiegu terapii:

 • Pacjentka jest zadowolona z przebiegu terapii
 • Pacjentka widzi poprawę po okresie terapii w obrębie:
  • równowagi i koordynacji
  • czynności manualnych w kończynach górnych (uczesanie się w kucyk, zapinanie guzików, pisanie, wiązanie sznurowadeł, przy jednocześnie lepszej równowadze)
  • poprawy dystrybucji obciążenia – wcześniej opieranie się na kuli i obciążanie głównie prawej strony ciała
  • oddychania
  • potrafi przejść bez wspomagania 15 kroków
  • potrzebuje mniej czasu na odpoczynek


Współczynnik FSS
 (ogólnej męczliwości – im niższy tym mniejszy wpływ zmęczenia na życie codzienne, oceniany kwestionariuszem):

 • Przed terapią: 6
 • Po terapii: 5,66


Podsumowanie – izokinetyka kończyn dolnych i górnych


Zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej nastąpiła poprawa siły kończyn dolnych. Najistotniejsze parametry, które pod tym kątem warto przeanalizować to:

 • Total Work – całkowita praca wykonana podczas wszystkich powtórzeń w całym zakresie ruchu
 • AVG Power – średnia moc kończyn, czyli ilość pracy wykonanej przez kończynę podzielone przez czas ćwiczenia.
 • Acceleration time – czas potrzebny do uzyskania przez kończynę prędkości ćwiczenia (im mniejszy, tym szybciej rekrutują się włókna mięśniowe)
 • Deceleration time – czas wyhamowania kończyny pod koniec ROM: im mniejszy, tym lepiej pacjent kontroluje wyhamowanie kończyny poprzez pracę ekscentryczną.


Podobnie jest w kończynach górnych, z tym że ewidentna poprawa następuje we wzorcu rotacji wewnętrznej, co jest spowodowane używaniem kul podczas chodu na EKSO i większą rekrutację mięśni pracujących w tym wzorcu ruchowy.

Stabilometria

stabilometria1

stabilometria wykres1

Podczas pierwszego pomiaru Pacjentka nie była w stanie ustać z zamkniętymi oczami. Podczas końcowego pomiaru ustała 15 sekund!

Rafał
lat 40, postać SM wtórnie postępująca, EDSS = 6,5, ostatni rzut 2011, zdiagnozowanie SM w 1998 roku
 
Subiektywna ocena przebiegu terapii:
 • Pacjent jest zadowolony z przebiegu terapii
 • Pacjent widzi poprawę po okresie terapii:
  • poprawa głównie obejmuje jakość chodu
  • bardziej prawidłowe ruchy miednicy, biodra i kolana podczas chodu
Współczynnik FSS
 • Przed terapią: 7,33
 • Po terapii: 6,33

Podsumowanie – izokinetyka kończyn dolnych i górnych

Zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej nastąpiła poprawa siły kończyn dolnych. Najistotniejsze parametry, który pod tym kątem warto przeanalizować to:

 • Total Work – całkowita praca wykonana podczas wszystkich powtórzeń w całym zakresie ruchu
 • AVG Power – średnia moc kończyn, czyli ilość pracy wykonanej przez kończynę podzielone przez czas ćwiczenia.
 • Acceleration time – czas potrzebny do uzyskania przez kończynę prędkości ćwiczenia (im mniejszy, tym szybciej rekrutują się włókna mięśniowe)
 • Deceleration time – czas wyhamowania kończyny pod koniec ROM: im mniejszy, tym lepiej pacjent kontroluje wyhamowanie kończyny poprzez pracę ekscentryczną.

Podobnie jest w kończynach górnych, z tym że ewidentna poprawa następuje we wzorcu rotacji wewnętrznej, co jest spowodowane używaniem kul podczas chodu na EKSO i większą rekrutację mięśni pracujących w tym wzorcu ruchowy.


Stabilometria

PRZED vs. PO – mniejszy obszar wychyleń zarówno przy oczach otwartych i zamkniętych – test 30 sekund (poniżej  test – oczy otwarte).
stabilometria2
Elipsa pewności – obszar wychwiań COP – badanie OO
stabilometria wykres2

Elipsa pewności – obszar wychwiań COP – badanie OZ

stabilometria wykres3

Monika
lat 50, postać SM wtórnie postępująca, EDSS = 6,5, zdiagnozowanie SM w 1991 roku


Subiektywna ocena przebiegu terapii:
 • Pacjentka jest zadowolona z przebiegu terapii
 • Pacjentka widzi poprawę po okresie terapii:
  • lepszy chód z chodzikiem, udaje się podnosić nogi, a nie tylko je przesuwać
  • łatwiej jest wykonać takie czynności jak przewracanie z boku na bok
  • poprawa siły mięśniowej
  • wieczorami dłuższy okres wykonywania czynności domowych bez zmęczenia

Współczynnik FSS

 • Przed terapią: 2,77
 • Po terapii: 2,77

Podsumowanie – izokinetyka kończyn dolnych i górnych

Zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej nastąpiła poprawa siły kończyn dolnych. Najistotniejsze parametry, który pod tym kątem warto przeanalizować to:

 • Total Work – całkowita praca wykonana podczas wszystkich powtórzeń w całym zakresie ruchu
 • AVG Power – średnia moc kończyn, czyli ilość pracy wykonanej przez kończynę podzielone przez czas ćwiczenia.
 • Acceleration time – czas potrzebny do uzyskania przez kończynę prędkości ćwiczenia (im mniejszy, tym szybciej rekrutują się włókna mięśniowe)
 • Deceleration time – czas wyhamowania kończyny pod koniec ROM: im mniejszy, tym lepiej pacjent kontroluje wyhamowanie kończyny poprzez pracę ekscentryczną.

Podobnie jest w kończynach górnych, z tym że ewidentna poprawa następuje we wzorcu rotacji wewnętrznej, co jest spowodowane używaniem kul podczas chodu na EKSO i większą rekrutację mięśni pracujących w tym wzorcu ruchowy.


Stabilometria

PRZED vs. PO – mniejszy obszar wychyleń zarówno przy oczach otwartych – test 30 sekund
stabilometria3
stabilometria wykres4

PODSUMOWANIE
 • Po 4 tygodniowym okresie rehabilitacji z wykorzystaniem EKSO GT nastąpiła poprawau pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym w obrębie pracy mięśni kończyn dolnych i górnych
 • Poprawie uległa równowaga (zmniejszenie obszaru elipsy pewności)
 • U 2/3 pacjentów zmniejszył się wskaźnik wpływu zmęczenia na życie codzienne FSS
 • U wszystkich nastąpiła subiektywna poprawa w obrębie różnych czynności życia codziennego i jakości chodu
 • U powyższych pacjentów zaleca się kontynuację treningu z wykorzystaniem EKSO GT

Inne wskazania terapii na EKSO GT

 • Wszelkie urazy i choroby neurologiczne które utrudniają bądź uniemożliwiają samodzielny chód
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Udary
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce

Inne obserwowane dotychczas efekty terapii z użyciem egzoszkieletu

 • Redukcja spastyczności
 • Psychologiczne korzyści
 • Redukcja stanów zapalnych
 • Skrócenie czasu hospitalizacji i rehabilitacji
 • Zmniejszenie bólu neuropatycznego
 • Usprawnienie krążenia
 • Poprawa funkcji jelit i pęcherza
 • Poprawa zdrowia i samopoczucia

Prezentacja multimedialna

YMEDIA.pl