Terapia po udarze
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Terapia po udarze

Zobacz w sklepie

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naukową z zakresu pracy z pacjentami po udarze niedokrwiennym.

 

Ulepszona rehabilitacja po udarze
Eli Carmeli, Sara Peleg; Gadi Bartur; Enbal Elbo; Jean-Jacques Vatine

Wstęp

Udar jest główną przyczyną niepełnosprawności dorosłych. Mimo, że udar mózgu wpływa na zdolność motoryczne kończyn pacjenta, zaburzenia funkcji ręki są główną przyczyną niepełnosprawności pacjenta z udarem. Ostatnie badania wykazały, że intensywna i powtarzalna terapia może prowadzić do reorganizacji mózgu, co daje lepszą poprawę funkcji motoryczne.

Cel

Ocena skuteczności rehabilitacji po udarze mózgu za pomocą rękawicy HandTutor™ i dedykowanego oprogramowania rehabilitacyjnego.

Metoda

HandTutor™ to w pełni skomputeryzowany system służący do oceny i rehabilitacji funkcji rąk. System HandTutor™ zawiera następujące funkcje:

  • Ilościowa ocena ręki: zakresu ruchu, szybkości i dokładności ruchu
  • Dostosowanie intensywnej i powtarzalnej aktywnej terapii.
  • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w formie wizualnej i słuchowej.
  • Obiektywna ocena dzięki której pacjent widzi swoje postępy.

Osoby badane (n = 31) 10-70 dni s / p CVA, wiek 65 ± 7, podzielone na 2 grupy: grupa eksperymentalna (n = 16) i grupa kontrolna (n = 15). Wszystkie osoby otrzymały 15 sesji, każda sesja około 30 min; 5 / tyg. Grupa eksperymentalna otrzymywała leczenie HandTutor™ w połączeniu z tradycyjnym leczeniem (PT, OT). Grupa kontrolna przyjęła tradycyjne leczenie o podobnym czasie trwania i częstotliwości do grupy eksperymentalnej.

Wyniki

Po 15 kolejnych sesjach wszyscy pacjenci zostali poddani ponownej ocenie w teście Box and Block- test zręczności (B & B), teście Fugl-Meyer (FM) oraz pomiarom prędkości i ROM zapisanym przy użyciu systemu HandTutor. Analiza statystyczna wykazała znaczną poprawę w grupie doświadczalnej w porównaniu z grupą kontrolną: 1) (B & B): p = 0,015; 2) (FM): p = 0,041; 3) dokładność działania osi x: p <0,001; Oraz 4) dokładność działania na osi y; P <0,001.

Wnioski

Połączenie tradycyjnej terapii z systemem HandTutor™ okazało się znacznie skuteczniejsze niż leczenie tradycyjne.

YMEDIA.pl