Zebris Rehawalk - Trening chodu z wizualną stymulacją
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Zebris Rehawalk

Trening chodu z wizualną stymulacją
Zobacz w sklepie
zebris.jpg

Rehawalk® – ponowna nauka chodu!

Po operacji, udarze, podczas choroby Parkinsona lub z powodu innych zaburzeń o podłożu neurologicznym lub ortopedycznym, każdy krok staje się wyzwaniem – tak dla pacjenta, jak i dla terapeuty. Zaburzenia chodu powodują bardzo duże obniżenie jakości życia i mobilności pacjenta. Celem rehabilitacji z Rehawalk® jest umożliwienie poprawy sprawności pacjenta poprzez przywrócenie funkcji chodu.

Od strony technologicznej, Rehawalk® oferuje pełne dopasowanie do potrzeb pacjenta: od pacjentów na wózkach przez tych ze zmniejszoną mobilnością, aż po pacjentów z zachowaną w jakimś stopniu funkcją chodu – poszczególne składowe systemu mogą zostać dopasowane w dowolny sposób do prowadzonej terapii w zależności od kreatywności i potrzeb terapeuty. Przez to Rehawalk® można umiejscowić pomiędzy terapią z wykorzystaniem robotów a klasycznym, manualnym treningiem chodu.

 

Rehawalk® – korzyści ze stosowania:

  • większa motywacja i zaangażowanie pacjentów;
  • opatentowane, innowacyjne moduły treningowe;
  • idealne uzupełnienie innych metod treningowych;
  • intuicyjne w obsłudze oprogramowanie z generatorem szczegółowych raportów;
  • użycie rehawalk® jest udokumentowane naukowo (lista publikacji);
  • wysokiej jakości technologia, sprzęt wyprodukowany w niemczech.

Systemy Rehawalk® mogą być montowane w większości bieżni Zebris FDM-T.


Nauka chodu przy użyciu dynamicznej wizualnej stymulacji

Kluczowym elementem Rehawalk® jest innowacyjna metoda treningu chodu przy użyciu dynamicznej stymulacji wizualnej, która jest wyjątkowa w kontekście swojego wykonania w trakcie terapii. Poprzez dynamiczna wizualną stymulację i instruktaż terapeuty, pacjent uczy się ponownie chodzić w sposób świadomy. Podczas terapii, docelowy wzorzec chodu jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Dzięki temu pacjenci są bezpośrednio motywowani do pokonywania własnych ograniczeń wynikających z choroby.


Zabawa i motywacja podczas rehabilitacji

Rehawalk® to zupełnie nowy rodzaj terapii, w którym zabawa i motywacja to najważniejsze rzeczy podczas treningu. Również terapeuta zyskuje dzięki takiej koncepcji terapii, ponieważ nie jest zmuszony do wykonywania ciężkiej, powtarzalnej, fizycznej pracy i może całkowicie poświęcić swoją uwagę pacjentowi. Terapeuta i pacjent mają ciągle kontakt wzrokowy, co wzmacnia ich wzajemne relacje i zaufanie.

Rozrywka podczas treningu chodu dla osób w każdym wieku jest zapewniana poprzez opcjonalny moduł treningu w wirtualnym lesie o nazwie „Forestwalk”. Główną funkcją Rehawalk® w tym module jest zapewnienie dynamicznej wizualnej stymulacji za pomocą bodźców obecnych w codziennym życiu – w tym przypadku chodu kontrolowanego przez pacjenta (dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej na ekranie) w wirtualnym lesie. Trening w wirtualnym świecie ma na celu motywację pacjenta za pomocą jego własnych małych sukcesów i przygotowywanie go do podobnych wyzwań w codziennym życiu.


Ukierunkowana kontrola i monitorowanie

Po zakończeniu każdego cyklu treningowego, terapeuta ma możliwość przeanalizowania wyników treningu i dopasować go do potrzeb pacjenta. Dodatkowo dokumentacja wyników terapii, która jest coraz częściej wymagana przez płatników terapii, jest możliwa do uzyskania poprzez funkcję automatycznego raportowania. Raporty są częścią intuicyjnego w obsłudze oprogramowania Zebris FDM, które jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w nauczeniu w kontekście operowania całym systemem Rehawalk®.


Optymalna integracja w istniejącą już w ośrodku terapię

Kliniki, szpitale i centra rehabilitacji zyskują dzięki modułowej strukturze koncepcji rehabilitacji Rehawalk®. W zależności od indywidualnych wymagań i potrzeb, różne technologie mogązostać optymalnie skonfigurowane aby dopasować się do najróżniejszych zastosowań. Dużą zaletą systemu Rehawalk® jest łatwa rozbudowa i modernizacja, dzięki czemu mozna stopniowo rozbudowywać bieżnie o kolejne moduły.

Rehawalk® to: Zaufanie. Bezpieczeństwo. Indywidualizacja. Mobilność. Postępy. Motywacja.

 

Przykładowe zastosowanie Rehawalk:

 

Koncepcja 4 faz

Droga do przywrócenia mobilności opiera się na czterech fazach. Ukierunkowują się one praktyczną terapię i indywidualne potrzeby pacjenta. Ciągłe wspomaganie poprzez technologię Rehawalk® w trakcie cyklu treningowego sprawiają, że terapeuta i pacjent współpracują coraz ściślej i jednocześnie mają większą swobodę w organizacji terapii, przez co bardziej skupiają się na celu terapii czyli odzyskaniu sprawności.


Faza 1 – solidne podstawy dla planu treningowego: analiza chodu

Rozpoczęcie chodzenia w sposób świadomy

Podczas przeprowadzania analizy chodu, określa stan początkowy pacjenta. Różnorakie parametry chodu są zapisywane w celu przeprowadzenia obiektywnej analizy zaburzonego wzorca ruchowego, co prowadzi jednocześnie do ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego. Dzięki temu, nie są konieczne żadne przygotowania pacjenta do pomiaru. Procesu rejestracji może być obserwowany na żywo na ekranie przez terapeutę. Raport jest generowany automatycznie i stanowi punkty wyjścia do dalszego planowania terapii.

Faza 2 – określeniu planu treningowego

Podstawą jest indywidualizacja

Terapeuta określa cel i program terapii bezpośrednio w oprogramowaniu, a także wybiera moduły, które najlepiej pasują do potrzeb pacjenta. Na potrzeby dynamicznej wizualnej stymulacji modyfikować można cztery istotne parametry: długość kroku, szerokość kroku, rotację stopy oraz rozmiar wyświetlanych odcisków stopy. Używając odpowiednich suwaków, terapeuta dodatkowo określa długość treningu i czas, w jakim wyjściowy wzorzec chodu ma się stopniowo przekształcić w docelowy wzorzec chodu.

Faza 3 – trening chodu: osiąganie celów krok po kroku

Dwa poziomy skutecznego treningu

Trening chodu składa się z dwóch zazębiających się modułów – dynamicznej wizualnej stymulacji oraz wirtualnego treningu chodu. W zależności od raportu postępów z fazy 4, trening chodu może być aktywnie modyfikowany przez terapeutę i przez to zaadaptowany do indywidualnych potrzeb pacjenta w trakcie trwania tego treningu – wszystko po to, aby uzyskać jeszcze lepsze zaangażowanie i motywację w trakcie ćwiczeń!


Poziom 1

Dynamiczna wizualna stymulacja

Podczas wykorzystywania dynamicznej wizualnej stymulacji* wzorzec chodu jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Pacjent jest zachęcany do stawianie swoich stóp zgodnie z wyświetlanymi odciskami stóp. Skupiamy się na „nauczeniu świadomego chodzenia”. Zaburzone wzorce ruchowe, są aktywnie przełamywane. Celem terapii jest ciągłe nauczanie nowego wzorca chodu. Taki rodzaj terapii jest szczególnie użyteczny we wczesnej fazie rehabilitacji w celu ponownego nauczenia chodu lub zmiany funkcjonalnej w technice chodzenia.

* Opracowane wspólnie z Kliniką Großhadern z Uniwersytetu w Monachium, w dziale neuropsychologii, kierownik badań Dr Josef Ilmberger

Poziom 2

Wirtualny trening chodu – rozrywka z wykorzystaniem Forestwalk

Podczas chodzenia lub biegania w wirtualnym lesie, symulujemy potencjalne zdarzenie, które może wystąpić w codziennym życiu. Różne ćwiczenia o charakterze zabawy zapewniają optymalizację chodu pacjenta. Poprzez różne trasy treningowe, uwaga pacjenta jest odwracana od skupiania się na chodzeniu. Celem terapii jest wspierania pacjenta podczas doskonalenia chodu w sytuacjach zbliżonych do tych z codziennego życia.

Faza 4 – zmierzanie do celu: kontrola postępów i monitorowanie

Graficzne przedstawienie raportu z postępów ułatwia terapeucie proces oceny postępów pacjenta i ukazuje go również pacjentowi. Bazując na tych czynnikach, terapeuta może aktywnie kontrolować trening i modyfikować ustawianie nowych celów do zmieniających się potrzeb pacjenta. Alternatywą jest również wykonanie kolejnego badania chodu. Dzięki temu terapeuta może porównać kolejne parametry, na przykład ciśnienie pod stopą oraz rozkład obciążeń lub kadencję chodu za pomocą szczegółowych raportów wykonanych przed i po terapii; raporty mogą zostać również zapisane w celu tworzenia dokumentacji pacjentów.

 

Moduł Forestwalk:

 

Raport z postępów terapii – przykład skuteczności

Zobacz pozostałe produkty w kategorii
reedukacja chodu

Przejdź do kategorii
YMEDIA.pl