Dorota
 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1
Baner pacjenci

Dorota

Stwardnienie rozsiane / reedukacja chodu

Pani Dorota przebywała w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku przez okres 5 tygodni. Podczas pobytu uczestniczyła w 11 sesjach z wykorzystaniem G-EOS. 5 pierwszych treningów odbyło się z wykorzystaniem samego robota, natomiast od 6 sesji do terapii dodaliśmy wykorzystanie funkcjonalnej elektrostymulacji FES w połączeniu z terapią chodu przy użyciu robota. Celem stosowania modułu FES jest maksymalizacja rezultatów uzyskiwanych z programu terapii z wykorzystaniem robota poprzez stymulacje ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza drogi czuciowej. Rehabilitacja z wykorzystaniem FES odbywała się 3 razy w tygodniu w sesjach od 20 do 26 minut z wykorzystaniem 6 kanałów stymulacji oraz różnych trajektorii chodu.

Zobaczcie jakie efekty terapii z wykorzystaniem funkcjonalnej elektrostymulacji FES w połączeniu z reedukacją chodu przy użyciu sytemu G-EOS uzyskała Pani Dorota.

 

G-EOS to jedyny robot na świecie umożliwiający bardzo funkcjonalną reedukacją chodu, podczas której możemy wykorzystać moduł wchodzenia po schodach, schodzenia ze schodów, wchodzenia na powierzchnie pochyłe, schodzenie z nich lub chód w tył, czy nawet możliwość wykonywania ruchów częściowych.

Rehabilitacja neurologiczna musi być dostosowana do indywidualnych możliwości pacjentów z odpowiednią intensywnością od samego początku. Aby zapewnić długotrwały i skuteczny przebieg terapii, ważne jest wykonywanie ruchów z dużą liczbą powtórzeń dla określonego zadania i w fizjologicznie poprawny sposób. G-EOS firmy Reha Technology pełni kluczową funkcję w ukierunkowanej, wczesnej i intensywnej terapii. Robot do reedukacji chodu upraszcza i usprawnia zarówno przebieg terapii dla terapeutów, jak i cały proces terapii. Pacjent, terapeuta i terapia jako całość cieszą się ogromnymi korzyściami.

Dzięki zastosowaniu reedukacji chodu z wykorzystaniem robotów spada obciążenie fizjoterapeutów. Terapeuta może skupić się na pacjencie i terapii w bardziej precyzyjny i ukierunkowany sposób. To ulepszenie pozostawia więcej czasu na monitorowanie i informowanie pacjenta, co z kolei prowadzi do istotnego pozytywnego wzrostu motywacji pacjentów i terapeutów.

Posłuchajcie co do powiedzenia na temat wykorzystania funkcjonalnej elektrostymulacji FES w połączeniu z systemem G-EOS ma do powiedzenia Pan Jakub Świderski – kierownik rehabilitacji w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Przeczytajcie co Pan Jakub Świderski powiedział o wykorzystaniu systemu w rehabilitacji u Pani Doroty:

System FES działał na pacjenta bardzo motywująco. Dorota zauważyła, że efekt utrzymuje się bardzo długo. Od 3 treningu z funkcjonalną elektrostymulacją FES nie musiała skupiać się na pilnowaniu nogi, a zły chód pojawił się tylko raz po dwóch godzinach gry w tenisa stołowego. Dla mnie jako fizjoterapeuty już po kilku sesjach z wykorzystaniem urządzenia zauważalne jest szerokie spektrum możliwości systemu i wprowadzenie treningów na wyższy, bardziej intensywny poziom.”

Zobacz pozostałych pacjentów

Przejdź do wszystkich pacjentów
YMEDIA.pl